FOLKLOORINÕUKOGU OTSIB AASTA TEGIJAID JA PÄRIMUSE EESKUJU

Monika Tomingas. Foto: CIOFF 2019

Tänavu tähistab Eesti Folkloorinõukogu oma 30. sünnipäeva. Selle tähise valguses on aeg hakata välja andma iga-aastasi folkloorirühma, juhendaja, uurija, noore tegija ja koostööpartneri tunnustusi. Aasta tiitlitega soovib Eesti Folkloorinõukogu tõsta esile isikuid ja kooslusi, kelle tegutsemise tulemusena eelnenud aastal on pärimus olnud nähtav, kuuldav ja kogetav ning kelle töö on olnud silmapaistev ja uusi teadmisi avav.

“Erinevaid aastaauhindu jagatakse üle Eesti mitmel pool, kuid need ei kata kõiki folklooriliikumise olulisi osapooli. Folkloorinõukogu saabuva ümmarguse aastapäeva puhul on hea meel see viga parandada ning tõsta esile neid tegijaid, kes meie pärimuspilti oma tegevusega rikastavad,” põhjendab Eesti Folkloorinõukogu tegevjuht Monika Tomingas uue algatuse tagamaid.

Aasta tegijaiks saab kandidaate esitada järgmistes kategooriates:

• aasta folkloorirühm
• aasta juhendaja
• aasta uurija
• aasta noor tegija
• aasta koostööpartner

Eeskuju esita Teotoele

Lisaks aasta tegijatele oodatakse kandidaate juba kuuendat korda välja antavale auhinnale Teotugi. Teotoega tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes eeskujuna innustavad pärimusega tegelema ka teisi. Teotoe auhinna saajale on Eesti Kultuurikapital näinud ette omapoolse 1000-eurose tunnustuspreemia.

Eesti Folkloorinõukogu auhind Teotugi on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd. Elvi Nassar, auhinna nime autor, on öelnud: “Inimesed teevad tööd, aga mõned teevad ka tegusid. Eriti väljapaistvaid folklooritegusid me tunnustame. Samas on tigu selline väike ja tegus loomake, kelle ,,kõnnirajast jääb pikk jälg maha”.”

Varem on auhinnaga pärjatud pärimusmuusik Lauri Õunapuu, Eesti kandlemängutraditsioonide hoidja ja arendaja Tuule Kann, lõõtspillimängija ja õpetaja Margus Põldsepp, jutuvestja Piret Päär ning lõõtsamees ja pärimusmuusika sädeinimene Tarmo Noormaa.

Kuidas saab kandidaate esitada?

Nii Teotoe auhinnale kui aasta tegijaiks saab kandidaate esitada 15. veebruarini 2022 aadressil info@folkloorinoukogu.ee. Vabas vormis kirjalikud esildised peavad sisaldama ülevaadet kandidaadi senisest tegevusest ja põhjendust auhinna omistamiseks. Kandidaatide hulgast teeb valiku Eesti Folkloorinõukogu juhatus.

Auhinna saaja ja aasta tiitlid kuulutatakse välja 5. märtsil Tallinnas Vaba Laval toimuval pärimuspeol “Kaardistajad ja kaardilugejad”.

KU päevatoimetaja