PÄRNU LINN KUULUTAS VÄLJA KOLMANDA AUTOSILLA EHITUSHANKE

Pärnu uue autosilla kavand

Pärnu linnavalitsus kuulutas välja rahvusvahelise riigihanke Raba-Lai tänavate silla, Rääma ja Laiale tänavale rajatavate ringristmike ning silda ja ringristmikke ühendavate tänavalõikude ehitamiseks.

Septembris lõppenud esimene riigihange ebaõnnestus, sest odavaim pakkumine ületas linna kavandatud rahalisi võimalusi. Hankel osales ainult kaks ettevõtete gruppi, odavaima pakkumise tegid GRK Infra AS ja GRK Infra Oy, kelle hind oli koos käibemaksuga 51 028 227 eurot.

Toona arvestas linnavalitsus hanke käibemaksuta maksumuseks 23 miljonit eurot, nüüd on seda suurendatud 33 miljoni euroni. Koos käibemaksuga on tööde eeldatavaks maksumuseks 39,6 miljonit eurot.

Uues hankes on tehtud mitmeid olulisi muudatusi. Pakkumuste ettevalmistamisaega on pikendatud pea poole võrra ehk 98 päevani ja silla ehitusaega kümne kuu võrra ehk 32 kuuni arvestades lepingu allkirjastamisest. Üle on vaadatud erinevad täitesanktsioonid, vähendades leppetrahvide kogusummat poole võrra. Silla keskkonnamõju hindamise eelhinnangut on täiendatud ajutise tammi rajamise analüüsiga. Lisaks võimaldab Pärnu linn soovijatele ettemaksu kuni nelja miljoni euro ulatuses.

„Eeldan, et tehtud muudatused suurendavad ehitajate huvi ning võimaldavad projekti põhjaliku läbitöötluse ja koostööpartnerite kaasamise, andes maksumuse, mis viib ehituslepingu sõlmimiseni,“ ütles abilinnapea Meelis Kukk.

Uue hanke avamise tähtaeg on 25. veebruar 2022. Kõik hankelepingu esemeks olevad tööd peavad olema valminud ja hankijale üle antud hiljemalt 30 kuu möödudes alates hankelepingu sõlmimisest. Lõplik vastuvõtuakt peab olema mõlema poole poolt allkirjastatud (selleks ajaks peavad olema üleandmisel avastatud võimalikud puudused kõrvaldatud, vaegtööd tehtud ja kasutusluba väljastatud) hiljemalt 32 kuu möödudes alates hankelepingu sõlmimisest.

Kui kõik kavakohaselt läheb, on Raba-Lai tänava silla ja seda ühendavate tänavalõikude valmimist oodata 2024. aasta septembris ja silla lõplikku vastuvõtmist 2024. aasta novembris.

Praegu toimub osa Pärnu transiitliiklusest Kesklinna silla ja Pika tänava kaudu. Südalinna serva ehitatav uus sild võimaldab linnasüdant vältida sõidukitel, kes sinna minna ei soovi, samas tekib lisavõimalus kesklinna sõitmiseks. Pärast Transpordiameti poolt kavandatava neljarealise tee ehitamist Sauga alevikust Ehitajate teele väheneb Tallinna maantee osatähtsus ning enamik Tallinna poolt tulevatest autodest hakkab Pärnusse sõitma kas Raba-Lai või Papiniidu silla kaudu.

Uus sild hakkab toetuma neljale sambale, millest kolm asuvad maal ja üks jões. Silla tekiplaadi pikkuseks on 354,8 meetrit, mis jaguneb kolme ava vahel, millest kõige pikema ava pikkus on ligi 132,5 meetrit.

Sillakaared ulatuvad jõepinnast kuni 30,5 meetri kõrgusele, kaartest teepinnani jääb ligi 20,5 meetrit. Lisaks sillal asuvale tänavavalgustusele valgustatakse sillakaared ja sambad.

Sillal on kolm 3,25 meetri laiust sõidurada, nende mõlemas ääres poole meetri laiused ohutusalad ning 4 – 4,5 meetri laiused jalakäijate ja jalgratturite teed. Silla keskel asuvad jalakäijatele mõeldud väikesed puhkealad, mis on varustatud pinkidega.

Sõidurajad on muutuva suunaga, sillale pealesõit toimub ühe, mahasõit kahe sõiduraja kaudu. Parempoolsed sõidurajad on ette nähtud mahasõidul parempöörete tegemiseks kas Laiale või Rääma tänavale.

Liikluse sujuvaks ühendamiseks olemasoleva tänavavõrguga rajatakse Laia tänava ja Rääma tänava ristmikele ringristmikud. Tulevikus, kui linn on Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsilt osa vana politseimaja kinnistust omandanud, ehitatakse välja Laia ja Pikka tänavat ühendav Pargi tänava pikendus.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap