LAPS RATSUL HAKKAB ILMESTAMA JÕHVI SÕJAVÄELINNAKUT

Naalesak Kunst OÜ (Jass Kaselaan, Art Allmägi) võidutöö “Tasakaal”. Foto: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus tegi teatavaks Jõhvi sõjaväelinnaku kunstikonkursi võidutöö, milleks osutus humoorikas ratsamonument märgusõnaga „Tasakaal“. Võistlustöö autorid on Jass Kaselaan ja Art Allmägi osaühingust Naalesak Kunst.

Pildil Naalesak Kunst OÜ (Jass Kaselaan, Art Allmägi) võidutöö “Tasakaal”. Foto: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Kunstiteose asukohaks on Jõhvi sõjaväelinnaku peavärava lähedal staabi, sõdurikodu ja sissesõidutee läheduses asuv trasside vaba haljasala. Valmimisel on skulptuur vaadeldav kõigile territooriumile sisenejatele nähtav ka tänavalt.

Lühianalüüsis öeldakse, et võidutöös ilmneb erinevalt tõlgendatav teos sümbolite osas, on lihtne, klassikaline ja aus teostus. Kasutatud on väärika materjalina pronksi ja lapse kujutist. Ebatraditsionaalne suurus on pigem positiivne. Teos on piisavalt suur, et silma paista. Tegemist on figuraalse lahendusega, mis balansseerib heal tugevate ja pehmete väärtuste piiril. Teost saab kasutada tähtpäevadel ja traditsioonide kujundamisel. Lahendus on sümpaatselt naivistlik ja lihtne, samas väikese huumoriga.

Pildil Naalesak Kunst OÜ (Jass Kaselaan, Art Allmägi) võidutöö “Tasakaal”. Foto: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga väljendas heameelt peatselt Jõhvi sõjaväelinnakut ehtima hakkava monumendi üle sõnadega, et lõpuks saab neil puhtalt funktsionaalseteks ehitatud kasarmute ja laohoonete vahel olema silmale ja mõttele puhkust pakkuv taies. „Võitjaks osutunud töö laseb minu hinnangul ennast igal meie tegevusvaldkonnaga kokkupuutuval inimesel isemoodi mõista ning seoseid enda jaoks luua. Võib olla saame läbi selle paremini hoomata enda rolli meie iseseisvana püsimises,“ lausus jalaväepataljoni ülem Luga.

Skulptuur mängib klassikalise heroilise ratsamonumendi mõttega, kuid lisab sinna sümpaatselt ka huumorit ja pehmeid väärtusi.

Kunstiteadlase ja kunstikriitiku Anneli Porri sõnul on konkursi eesmärgiks leida sobivaim kunstiteos Jõhvi linnaku väliterritooriumil asuva administratiivhoone esisel alal. Tema hinnangul eristus ”Tasakaal” teistest töödest selgelt, sest julges pakkuda figuratiivset lahendust. „Skulptuur mängib klassikalise heroilise ratsamonumendi mõttega, kuid lisab sinna sümpaatselt ka huumorit ja pehmeid väärtusi. Sõjaväelinnakus peaks just olema koht, mis meenutab, mille eest me tegelikult sõdime,“ selgitas Porri.

Kunstikonkursile laekus seitse kavandit: teise koha pälvis Arhitektuuribüroo MA OÜ (Liis Uustal, Egon Metusala, Mihkel Pajuste, Mariliis Kundla) teos „Kaitsekilp“ ja kolmanda koha Kaidi Marii Kütti ja Rasmus Rattase teos „Austuse avardus“.

Pildil Naalesak Kunst OÜ (Jass Kaselaan, Art Allmägi) võidutöö “Tasakaal”. Foto: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Esimese, teise ja kolmanda koha väärilised tööd valiti välja konsensuse alusel. Tööde hindamisel hinnati kontseptuaalse idee selgust ja teose kõrget professionaalset kunstilist taset, lahenduse omanäolisust, uue kvaliteedi/väärtuse lisamist sõjaväelinnakusse, teose konstruktsiooni, materjali valikut, kestvuse ning hooldusega seotud praktiliste eesmärkide saavutamist.

Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus on 63 810 eurot ilma käibemaksuta. Preemiafondi kogusuuruseks oli 2750 eurot ning eripreemiaid välja ei antud. Kunstiteose hind arvutati vastavalt seaduses ettenähtud 1% ehitise maksumusest. Hind kujunes nõnda suureks põhjusel, et konkursi eelarvese kombineeriti mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumused.

KU päevatoimetaja