TOIDURINGLUSKAPI PROTOTÜÜP LAULASMAAL

Laulasmaale paigaldatud toiduringluskapi prototüüp testis kogukonna valmisolekut viljeleda toiduringlust. Foto: Kogukondlik algatus Roheline Vald

Kogukondlik algatus Roheline Vald, Lääne-Harju vallavalitsus, Alexela ning Selver on käima lükanud koostöö, mis panustab toidu äraviskamise vähendamisele.

16. mail paigaldati kogukondliku algatuse Roheline Vald meeskonna poolt Laulasmaale toiduringluskapi prototüüp, et testida toiduringlemise mudelit kohaliku elanikkonna seas. Toiduringluskapp osutus väga menukaks ja see võeti koheselt aktiivselt kasutusse. Tekkis palju vabatahtlikke, kes kapi toimimise ja korrashoiu eest hoolt soovisid kanda.

“Toiduringluskapi eesmärk on juurutada läbimõeldud poodlemist ning toidu äraviskamist vältivat mõtteviisi elanikkonna seas,” räägib Lääne-Harju Rohelise valla idee algataja Kairi Niinepuu-Mark. “Toiduringluskapp võimaldab kogukonna siseselt toiduaineid omavahel jagada ning suurendada kogukondlikku ühtsustunnet.”

Toidukappi pandud ekslusiivseimaks tooteks võib pidada 125 aasta vanust leivajuuretist, kuid kappi on pandud ka kohalikke aiasaaduseid.

Laulasmaa kogukondlikule toiduringlusele annab hoogu kohalikku toidukauplust pidav Selver, kellega sõlmitud koostöö annab võimaluse suunata sobivad toiduained kiiresti kogukondlikku ringlusse.

Rohelise valla algatuse ning Alexela koostöö tulemusel ehitatakse ja paigaldatakse sügisel Laulasmaale ning Paldiskisse Eestis ainulaadsed päikeseenergial toimivad jahutusega hübriidkapid.

“Uued julged ideed, mis muudavad meie valla inimeste elukeskkonda paremaks, on alati teretulnud. Toiduraiskamine on Eestis tõsine teema ning toiduringlus kahtlemata üks võimalus selle vähendamiseks,” nendib Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat. Vallavanem avaldab lootust, et roheinnovatsioon, mida toidukapi tööshoidmisel rakendatakse levib ka teiste piirkondade toiduringluskappidele.

Roheliseks vallaks pürgiva Lääne-Harju kogukonna algatuse Roheline Vald ja Lääne-Harju vallavalitsuse ühine eesmärk on tõsta kogu valla elanike teadlikkust sellest, kuidas oma tegemistes ja valikutes olla keskkonnasäästlikum.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap