RASKE LUMI KATUSEL TOOB LISAKS ÕNNETUSTELE KAASA KA RAHATRAHVI

Lumi katusel. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Talvega käivad kaasas libedad teed, lumised katused ning jääpurikad, mis sageli plusskraadide korral kohe ka õnnetusi kaasa toovad. Sulailm seab ohtu katused, tänaval kõndivad jalakäijad ning ka maja räästa all parkivad sõidukid. IIZI isiku- ja varakindlustuse tootearenduse juht Pille Plees jagab kommentaare.

Raske lumi võib kodu katusele saatuslikuks saada

Kui lund on palju, siis võib sulailma korral tulla ette olukordi, kus katuse konstruktsioon ei pea lume raskusele vastu. Kodukindlustus aga alati abiks ei ole. „Lume raskuse tõttu tekkinud kahju ei pruugi aga olla kindlustusjuhtum, sest omanik vastutab ise lume koristamise eest,“ rõhutab Plees.

Tehnilise Järelevalveameti andmetel ohustab liigne lumekoormus eelkõige teras- ja puitkonstruktsioonidega kõrgehitisi, lameda katuse või väikese katusekaldega ehitisi ning vanemaid amortiseerunud ehitisi. Peaks arvestama, et lume eiramine katusel võib kaasa tuua nii õnnetused kui ka rahatrahvi.

Hooldamata majaesise eest vastutab omanik

„Libedal teel kukkumine võib kaasa tuua näiteks luumurde ja rebendeid, kuid eakamaid võivad ees oodata ka tõsisemad vigastused,“ kommenteerib IIZI vara- ja isikukindlustuse tootearendusjuht Plees. Samuti võib katki minna nutitelefon või kotis kaasas olev sülearvuti. Libeda trepi ja hooldamata majaesise tee eest vastutab maa omanik ja kannatanul on õigus kahju hüvitamisele. Pleesi sõnul tasub korteriühistutel kindlasti mõelda laiema kattega vastutuskindlustuse peale, mis on abiks erinevate kahjujuhtumite korral.

Viis olulist lume koristamise meelespead

→ Hinda esmalt, kas lume koristamisel piisab redelist või tuleb siiski katusele minna.

→ Jälgi, et Sinu tegevus oleks ohutu ning kasuta kindlasti turvavarustust.

→ Arvesta katusele minnes ka ilmastikutingimustega, et mitte suurendada kukkumise riski.

→ Vajadusel telli lumekoristustööd spetsialistidelt.

→ Katust puhastades jälgi kindlasti jalakäijate ja sõidukite liikumist ja taga ohutus. Vajadusel piira nimetatud ala ohulintidega.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap