RIIGI SUURJUUBELIKS KINGITUD PESAKASTID JÄID RIIGILE JALGU

Ülesvõte Sutlema metsa lageraielangilt 27. juunil 2020. Foto: Raplamaa Loodushoiu MTÜ

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingitud pesakastid jäid Riigimetsa Majandamise Keskusele jalgu.

25.–26. juunil 2020 teostas RMK Raplamaal, Kohila lähedal asuvas Sutlema metsas kiirkorras lageraie. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul olid sinna kaks aastat tagasi paigaldatud laste valmistatud pesakastid. RMK ei olnud pesakastide valmistajaid teavitanud lageraiest ega pesakastide eemaldamise võimalusest. 27. juunil tuvastasid Raplamaa Loodushoiu MTÜ liikmed lageraielangilt ühe lõhutud ja ühe tagurpidi maas lebava pesakasti.

Kohila Gümnaasiumi 1. klassid koos lapsevanematega meisterdasid 2018. aasta kevadeks EV100 raames hoole ja armastusega lindudele 100 pesakasti. Viisteist pesakasti leidsid lindude ja laste rõõmuks kodu Sutlema Lastead Linnupesast üle tee paiknevas metsas, mille näol oli tegemist kohalike poolt armastatud ja tihedalt kasutust leidva KAH-alaga. Pesakastid paigaldati puudele koostöös Sutlema Lasteaed Linnupesa ja Sutlema külavanemaga.

Lapsed tegid riigile tema sünnipäevaks kingituse ja seesama riik lõhkus oma hoolimatuses selle kingituse

Raplamaa Loodushoiu MTÜ-l ei ole õnnestunud saada RMK-lt, Kohila Vallavalitsuselt ega Sutlema külavanemalt infot teiste Sutlema metsas paiknenud pesakastide saatuse kohta. Tänaseni on jäetud vastuseta ka 98 käsikirjalise allkirjaga Sutlema metsa lageraie vastane petitsioon.

Ülesvõte Sutlema metsa lageraielangilt 27. juunil 2020. Foto: Raplamaa Loodushoiu MTÜ

„Meile teadaolevalt ei teavitatud sellest raiest neid, kes olid lindude pesakastid armastusega ehitanud ja paigaldanud. Lapsed tegid riigile tema sünnipäevaks kingituse ja seesama riik lõhkus oma hoolimatuses selle kingituse. Kui antud raie oli tõesti vältimatu, siis poleks suurel metsamajandamise organisatsioonil olnud midagi lihtsamat, kui koos lastega pesakastid uude kohta paigutada. Miks seda ei tehtud? Sellise käitumisega ei kasvata me loodusarmastust ega austust oma riigi vastu,“ sõnasid EV100 juhtrühma liikmed Tiit Pruuli, Margus Kasterpalu, Toomas Kiho ja Jaanus Rohumaa ühises kirjas.

KU päevatoimetaja