PÜHAJÄRVE LAULULAVA LAMMUTATAKSE

Pühajärve laululava lammutus. Foto: Monika Otrokova

Pühajärve laululaval on alanud lammutustööd. Legendaarne ehitis oli sellises seisus, et selle säilitamine ja renoveerimine ei olnud otstarbekas.

Pühajärve laululava. Foto: Valdur Sepp

Senimaani pidid kõik kontserdikorraldajad tulema kohale oma lavaga, mille ülespanek oli ka mõnevõrra keeruline, kuna vanad konstruktsioonid segasid. Vana, lagunenud ja väsinud välimusega lauluava varjas ka vaadet kaunile Pühajärvele.

Seega otsustati rajatis lammutada täies mahus koos maapealsete vundamendiosadega ja betoonplatsidega. Pärast selle lammutamist krunt heakorrastatakse ja sinna tuleb väljak, kus saavad esineda laulukoorid ja tantsu- ning teatritrupid.

„Kahjuks oli Pühajärve laululava täielikult amortiseerunud ja ohtlikuks muutunud, mistõttu tuli ka selline otsus,“ sõnas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. „Laululava asemele ostab Otepää vald uue mobiilse lava. Mobiilset lava saab kasutada vabaõhusündmustel ka mujal Otepää vallas.“

Uue lava orienteeruv maksumus on 75000 eurot ja raha tuleb valla eelarvest. Laululava ostetakse pärast uute pinkide ja esitlusplatsi valmimist.

Laululava lammutamine on osa projektist „Pühajärve pargi Pühajärve rannapargi arendamine puhkealaks ja esinemispaigaks“. Tantsuplats kaetakse kivisillutisega ning taastatakse istmestik koos treppidega, renoveeritakse Pühajärve rannapargi valgustus, uuendatakse laste mänguväljakut, rajatakse välijõusaal, jne.

1951. aastal korrastati Pühajärve rannapargis teed ja ehitati vabaõhulava tantsupõrandaga ning spordiväljak, üles seati ka kiik. Laululava ja selle ümbrust hakati kasutama suurüritusteks nagu jaaniõhtud ja noorte suvepäevad. Praegune Pühajärve laululava on ehitatud ilmselt 1989. aastal (teistel andmetel 1987. aastal). Projekti koostas K-Projekt, autor arhitekt Andres Põime. Laululava renoveeriti 1994. aastal.

KU päevatoimetaja