RAHVASTIKUMINISTRI JÕULUDE-EELSED JUHISED KIRIKUTELE

Ridala kirik lumerüpes. Foto: Küllike Valk

Erialaasjatundjad on välja töötanud detailsed käitumisjuhised avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimiseks ja neil osalemiseks, et aidata vältida koroonaviiruse levimise riski.

Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul näitab see riigiasutuste ja usuühenduste head koostööd, et tagada selgus ja kindlustunne ühistes arusaamades riski vähendamiseks enne saabuvaid jõulupühi, kus kirikutest on tavapärasest rohkem rahvast.

„Sellest on suur abi, et meil on nüüd usulistele ühendustele ja kogudustele valminud eluliselt vajalik ja konkreetne abimaterjal,“ ütles Riina Solman. Tema hinnangul on oluline, et nende materjalide valmimisse olid kaasatud nii terviseametnikud, meedikud kui kirikud ise. Juhend saadetakse otse kõikidele usuühendustele ja kogudustele ning see tõlgitaks ka vene keelde.

valitsus on otsustanud jätta kirikud avatuks vaid juhul, kui seal täidetakse kõiki piirangutest tulenevaid reegleid

Rahvastikuminister soovitab endiselt kõigil võimalusel pühadeaegset teenistust raadiost, televisioonist või internetist jälgida. „Kirikud on autonoomsed ja me ei saa ühtki kogudust kohustada rahvarohkeid jõulujumalateenistusi ära jätma, kuigi tean, et mõneski koguduses on see just nii otsustatud,“ märkis minister.

Mõned kogudused on 24. detsembri teenistuse asendatud mitme tunni jooksul kirikuhoone lahtiolekuga ning sobiva jõulumuusika pakkumisega, et inimesed hajutatumalt kirikust läbi astuda saaksid. Osad kirikud korraldavad mitu jumalateenistust päevas mitmetunniste vahedega, kasutades teenistusele eelregistreerimist. Kirikud on kaasanud ka vabatahtlikke, kes tuletavad inimestele maskikandmise kohustust meelde ja abistavad neid, kes vajavad suunamist desinfitseerimisvahendi või vabade kohtade juurde.

Rahvastikuminister rõhutab, et valitsus on otsustanud jätta kirikud avatuks vaid juhul, kui seal täidetakse kõiki piirangutest tulenevaid reegleid.

Politsei ja terviseamet teevad jätkuvalt kontrollkäike kõigisse avalikesse ruumidesse, kus inimesed võivad koguneda, sh kirikutesse, et tagada reeglitest kinnipidamine. Praegune pilt näitab, et enamustes kirikutes ka reegleid järgitakse. Riina Solmani sõnul kavatseb ta isiklikult suhelda nende kogudustega, kus piirangutest kinnipidamisega on olnud probleeme.

„Soovime kõik, et pühad tuleksid rahulikud ja ilusad, seekord ennekõike oma väikeses pereringis ja soovitavalt kodus,“ märkis Riina Solman.

KU päevatoimetaja