PÄRNU KUULUTAB VÄLJA KESKLINNA ÜMBERKUJUNDAMISE ARHITEKTUURIVÕISTLUSE

2012. aasta jõulukuine Pärnu Keskväljak. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavalitsus otsustas välja kuulutada arhitektuurivõistluse, et saada parimat väliruumi ideelahendust alale, mis ulatub Kesklinna sillast Endla teatrini ning keskraamatukogust Pika ja Ringi tänava ristmikuni.

Võistlusala sisse jäävad silla juures asuv liiklussõlm, Vaasa park, Keskväljak koos raamatukogu ees asuva platsiga ja Pikk tänav koos sellega külgnevate tänavalõikudega kuni Ringi tänava ristmikuni.

Praegu toimub kesklinna liiklus üle Kesklinna silla ja Keskväljakust on saanud parkimisplats. Vaasa park on ümbritsevast jalakäijate ruumist kõrgemale tõstetud ja intensiivse autoliiklusega tänavatega naaberaladest eraldatud.

Pika tänava bulvari-tüüpi lai tänavaruum on alakasutatud, sest tänavaseina moodustavatel hoonetel puudub aktiivne esimese korruse ärifassaad. Rüütli tänav, mis oli omal ajal kesklinna tähtsaim äritänav, on kaotanud oma positsiooni Aida tänava ümbrusse kerkinud ärikvartalile.

Kavandatav Raba-Lai tänava sild võimaldab jaotada mootorsõidukite liikluskoormust kesklinnas ning vähendada sõiduautode arvu Akadeemia, Vee ja Pikal tänaval, planeerides sinna jalakäijakeskse avaliku ruumi. Omavahel on vaja siduda Lai tänavast jõe poole jääv arenguala, Aida tänava ümbruse ärikvartal ja vanalinn. Arvestada tuleb sellegagi, et endise kaubasadama alale on plaanis rajada kruiisisadam.

Keskväljakust soovitakse kujundada mitmeotstarbeline sündmusala, mida saaks kasutada ka muul viisil peale parkla. Väljaku terviklahendus peab arvestama võimalusega sulgeda Keskväljak osaliselt või täielikult sündmuste ajaks liikluseks. Aida tänava pikendusele Vee ja Akadeemia tänaval ning Pika tänava Munga, Nikolai, Gildi, Hospidali ja Hommiku tänava pikendusele tuleb ette näha täiendavad jalakäijate ülekäigurajad.

Avada tuleb vaade sillalt teatrile, kujundada Vaasa pargist veeinstallatsiooni või purskkaevuga puhke- ja virgestusala ning kaaluda raamatukogu esisele platsile koostöötamise või välikontori ja -lugemisala

rajamist. Senisest suurem osa Pikast tänavast jääks jalakäijatele, kergliiklejatele ja haljastusele, tänava päikesepoolsele põhjaküljele tuleb kogu ulatuses ette näha võimalus kavandada tänavatoidu- ja välikohvikuid, kioskeid, puhke- ja mängualasid jms.

Ideekavandite esitamise tähtajaks on järgmise aasta 5. märts, tulemused avalikustatakse hiljemalt 18. aprilliks.

Linnavalitsus kinnitas arhitektuurivõistluse ala asendiplaani ja võistluseeskirja ning moodustas arhitektuurivõistluse kvalifitseerimiskomisjoni, kuhu kuuluvad komisjoni esimees Meelis Kukk – Pärnu Linnavalitsus, abilinnapea ja komisjoni liikmed Eve Kukk – Pärnu Linnavalitsus, kantselei riigihangete peaspetsialist; Kristi Kalamees – Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond, arhitekt.

Linnavalitsuse moodustatud arhitektuurivõistluse hindamiskomisjoni kuulub kuus inimest.

Žürii esimees on Romek Kosenkranius – Pärnu Linnavalitsus, linnapea. Žürii liikmed: Henri Eessalu – Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond, linnaarhitekt; Karli Luik – Eesti Arhitektide Liit, volitatud arhitekt-ekspert, tase 8; Ülle Maiste – Eesti Arhitektide Liit, volitatud arhitekt, tase 7; Jaan Tiidemann – Eesti Arhitektide Liit, volitatud arhitekt, tase 7; asendusliige Andres Lember – Eesti Arhitektide Liit, volitatud arhitekt, tase 7.

Arhitektuurivõistluse koordinaatoriks on Pärnu linnavalitsuse linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu.

Arhitektuurivõistluse auhinnafond koos maksudega on 30 000 eurot, millest arhitektuurivõistluse võitja auhind on 10 000 eurot; teise koha auhind on 8 000 eurot; kolmanda koha auhind on 6 000 eurot ja kaks ergutusauhinda á 3 000 eurot.

KU päevatoimetaja