ERIOLUKORRA-AEGSED SOODUSTUSED KEHTIVAD MAI LÕPUNI

Eriolukorra ajal võimaldati ühistranspordiga tasuta sõita ka mittetallinlastel. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Tallinna linnavolikogu muutis tänasel istungil määrusi, mille kohaselt olid lapsevanemad ajutiselt vabastatud lasteaia kohatasu maksmisest, toetati eralasteasutustes käivate laste vanemaid kohatasu maksmisel ning võimaldati ka mittetallinlastel ühistranspordiga tasuta sõita.

Linnavolikogu kehtestas meetmed eriolukorra leevendamiseks märtsi lõpus (tagasiulatuvalt alates 16. märtsist). Kuna eriolukord on lõppenud, järk-järgult kaovad ajutiselt kehtinud piiranguid ja linnaelanike elu muutub tavapärasemaks, tegi linnavalitsus volikogule ettepaneku ajutiselt kehtinud soodustusi ja toetusi rakendada kuni 31. maini.

Lasteaia kohatasust olid eriolukorra ajal vabastatud kõik vanemad olenemata sellest, kas lapsed käisid sel ajal lasteaias või olid kodus. Selleks, et abistada eriolukorra ajal kõiki Tallinna lapsevanemaid, nähti ette toetused ka eralasteaedades käivate laste vanematele ja lapsehoiuteenust kasutavatele lapsevanematele.

Eriolukorra ajal võimaldati ühistranspordiga tasuta sõita ka mittetallinlastel. Alates 1. juunist taastub piletikontroll ning kohustus sõiduõigust valideerida. Paberpileteid pole ühissõidukijuhilt võimalik osta kuni 31. augustini.

KU päevatoimetaja