MAAPERED ESITASID HAJAASUSTUSE PROGRAMMI MULLUSEST ROHKEM TAOTLUSI

Pärnu linnavalitsusele laekus hajaasustuse programmi abil oma elutingimusi parandada soovivatelt peredelt mullusega võrreldes rohkem avaldusi – kui 2019. aastal esitasid Tõstamaa, Audru ja Paikuse osavalla elanikud programmi 65 avaldust, siis tänavu kogunes taotlusi 85.

Tänavustest toetusetaotlusest enam kui pooled – 45 – puudutavad joogiveevarustusega seotud töid. Foto: Urmas Saard
Tänavustest toetusetaotlusest enam kui pooled – 45 – puudutavad joogiveevarustusega seotud töid. Foto: Urmas Saard

Enim avaldusi tuli seekord Audru osavalla elanikelt – 63. Tõstamaa osavallast laekus 18 ja Paikuse osavallast neli avaldust.

Programmi abil saavad hajaasustusega piirkondade elanikud uuendada oma majapidamise joogiveevarustust, paigaldada autonoomse elektrisüsteemi, rajada kanalisatsioonisüsteemi või aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee.

Toetuse suuruseks ühe majapidamise kohta on kuni 6500 eurot, millele lisandub vähemalt 33 protsendi suurune oma- ja kaasfinantseering. Kui taotleja on aastatel 2015-2019 hajaasustuse programmist juba toetust saanud, arvestatakse varasem toetussumma toetuse piirmäära sisse.

Tänavustest toetusetaotlusest enam kui pooled – 45 – puudutavad joogiveevarustusega seotud töid. 35 avaldust laekus kanalisatsioonisüsteemi ja viis toetussoovi juurdepääsutee rajamiseks. Ka 2019. aastal puudutas lõviosa toetuse soovidest just joogiveevarustusega parendamisega seotud töid.

Järgmiseks vaatavad osavaldade projektijuhid kõik tänavu esitatud taotlused läbi. Kui mõne avalduse puhul ilmneb puudusi, antakse taotlejale võimalus vajakajäämiste kõrvaldamiseks. Seejärel läheb taotlus hindamisele.

Taotluse esitanutel tasub teada, et enne taotluste hindamist on hindamises osalevatel isikutel või kohaliku omavalitsuse esindajatel õigus tutvuda kohapeal taotleja ja kaastaotlejate majapidamise olukorra ja nende kitsaskohtadega, mida soovitakse projektiga lahendada.

Hiljemalt 29. maiks edastab linn rahandusministeeriumile ja riigi tugiteenuste keskusele positiivse hindamistulemusega taotluste koondsumma ja ühtlasi ka maksimaalse summa, millega omavalitsus on valmis 2020. aastal hajaasustusega programmis osalema.

Hajaasustuse programmi toetuse saajad ja toetussummad selguvad hiljemalt 15. juuliks.

KU päevataoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap