VIIELE ORGANISATSIOONILE VABATAHTLIKU SÕBRA MÄRK

Eesti Külaliikumine Kodukant tunnustab vabatahtliku sõbra märgisega viit organisatsiooni, kes on paistnud silma eeskujudena vabatahtlike kaasamisel oma töösse.

Hiidlaste loomakaitseorganisatsiooni Loomus meeskond [pullquote]Seoses eriolukorraga annab Kodukant märgid ühendustele üle sügisel toimuval pidulikul tunnustusüritusel[/pullquote]“Viimase poole aasta jooksul oleme pööranud tähelepanu ühenduste toetamisele välismaalt Eestisse elama asunud inimeste kaasamisel vabatahtlikeks. Vabatahtlike sõbra märgi otsustasimegi anda neile, kes on eeskujuga silma paistnud – näiteks vabatahtlikele seatud ootuste selge määratlemise, juhendite ja kokkulepete kirjapaneku ning neist kinni pidamise, soodsate töötingimuste ja arenguvõimaluste loomisega,” ütles Liikumise Kodukant vabatahtliku tegevuse valdkonna juht Eha Paas.

Hiidlaste loomakaitseorganisatsiooni Loomus meeskond →

Vabatahtliku sõbra kvaliteedimärgi pälvivad:

jalgpalliklubi FC Flora

loomakaitseorganisatsioon Loomus

loomade varjupaik Pesaleidja

noortekeskus VitaTiim

noorteühendus Edukad Sillamäe Noored

Kõigi nende ühenduste juurde on oodatud vabatahtlikud nii välismaalaste kui eestlaste hulgast.

“Kuna Loomuse üks väärtustest on professionaalsus, siis ootame oma meeskonda tublisid spetsialiste, näiteks IT-eksperte, kujundajaid, graafikuid, videograafe ja teisi oma valdkonna tegijaid, kelle puhul vähene eesti keele oskus piiranguks ei ole. Sestap kutsub Loomus hea meelega enda sekka kõiki vabatahtlikke, kelle jaoks on loomad ja nende heaolu südamelähedased,” ütles Loomuse projektijuht Anu Tensing.

Seoses eriolukorraga annab Kodukant märgid ühendustele üle sügisel toimuval pidulikul tunnustusüritusel. Vabatahtliku sõbra märkide üleandmist ja vabatahtlike värava uuendamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Välismaalt Eestisse elama asunute paremaks kaasamiseks ning vabatahtlike kaasamise võimekuse tõstmiseks avati aasta alguses uus kolmekeelne veebiportaal Vabatahtlike Värav aadressil www.vabatahtlikud.ee. Samuti on valminud juhendmaterjalid ja soovitused vabatahtlike kaasamiseks ning sobiliku vabatahtliku tegevuse leidmiseks.

Print

 

 KU päevatoimetaja