PÄRNU SAAB VALGUSTATUD REIU-RAEKÜLA KUNSTLUMERAJA

Tänasel Pärnu linnavalitsuse istungil tunnistati avatud hankemenetluse riigihanke “Reiu-Raeküla valgustatud kunstlumeraja ehitamine” võitjaks osaühingute Omatec ja ValiceCar ühispakkumus.

Illustratiivne pilt suusaraja hooldusest. Foto: Urmas Saard
Illustratiivne pilt suusaraja hooldusest. Foto: Urmas Saard

[pullquote]Linn vaagis pakkuja selgitusi ja leidis, et OÜ Omatec ja ValiceCar OÜ põhjendused on veenvad ja pakkumuse madalam maksumus põhjendatud[/pullquote]Hanketeates märgitud pakkumuste esitamise tähtajaks, käesoleva aasta 6. aprilliks esitasid pakkumused OÜ Omatec ja ValiceCar OÜ; OÜ Ferrotek; Saveka Torutööd OÜ ning Nordpont OÜ.

Kõikide pakkujate esitatud pakkumused vastasid riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Madalaima hinnaga OÜ Omatec ja ValiceCar OÜ pakkumus oli üle 10% madalam järgmise pakkumuse maksumusest ning üle 20% madalam pakkumuste maksumuste keskmisest, mistõttu küsiti neilt selgitust pakkumuse madala maksumuse kohta. Ühispakkujate esitatud maksumus on ilma käibemaksuta 235992 eurot ja käibega 283190,40 eurot.

Pakkuja põhjendas oma hinda asjaoludega, et mõlemad firmad on eelnevalt ehitanud samaväärset kunstlume tootmise süsteemi Jõulumäe Tervisespordikeskusele. Sealt saadud kogemuste põhjal töötati välja säästlikud töövõtted. Lisaks selgitasid ühispakkujad, et Omatec OÜ ja Valicecar OÜ on Pärnumaal tegutsevad ettevõtted. Nii paikneb Reiu-Raeküla valgustatud kunstlumeraja ehitamise objekt nende tehnikabaasidele väga soodsas asukohas ja puuduvad ülemäärased tehnika ning töömeeste transpordi ja majutamise kulud. Ühispakkujad kinnitavad, et tänu säästlikele töövõtetele on linnavalitsuse poolt hangitav süsteem võimalik valmis ehitada ootuspärase hinnaga.

Linn vaagis pakkuja selgitusi ja leidis, et OÜ Omatec ja ValiceCar OÜ põhjendused on veenvad ja pakkumuse madalam maksumus põhjendatud. Linnal puudub alus, millega kahelda firmade hankelepingu nõuetekohase täitmise suutlikkuses.

Linnavalitsus volitas hankelepingut sõlmima taristu- ja ehitusteenistuse juhtspetsialisti-teenistuse juhatajat.

Print

 

 KU päevatoimetaja