VÕISTLUS „PÄRNUMAA PARIM ÕPILASFIRMA 2020” PEETAKSE ILMAVÕRGU VAHENDUSEL E-VÕISTLUSENA

„Asume nüüd kõik kodukontorites,” põhjendab TÜ Pärnu kolledži Noorte Ettevõtluskooli projektijuht Mari Suurväli põhjust, miks varem 8. aprillile kavandatud Pärnumaa parima õpilasfirma väljaselgitamine on kolledži ruumidest viidud üle kõigi osalejate koduarvutite ekraanidele.

Võistlus "Pärnumaa parim õpilasfirma 2020". Foto: Urmas Saard
Võistlus “Pärnumaa parim õpilasfirma 2020”. Foto: Urmas Saard

[pullquote]Enamusel on näiteks SWOT analüüsis toodud ohuna välja üleilmne majanduskriis[/pullquote]Võistlust korraldavad Majandusõpetajate ainesektsioon, MTÜ Ettevõtlusharidus Selts, TÜ Pärnu kolledž ja SA Pärnumaa Arenduskeskus. Võistlusest saavad osa võtta gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilased, kelle loodud õpilasfirma on tegutsenud käesoleval õppeaastal ja kantud Junior Achievement Eesti õpilasfirmade registrisse. Võistluste korraldamise eesmärk on jäänud läbi paljude aastate ikka samaks: innustada õpilasi ettevõtlusõppes osalema, omandada õpilasfirma tegevuse kaudu praktilisi kogemusi ja selgitada välja õppeaasta Pärnumaa parim õpilasfirma.

Tavapäraselt neljast osast koosnev võistlus on tänavu taandatud üksnes aruandele ja žürii küsimustele vastamisele. Arusaadavalt pole mõeldav elektroonselt toimuval võistlusel korraldada esemelist stendiesitlust ja publiku ning žürii liikmetega vahetul kohtumisel kaupade või teenuste tutvustamist.

Võistlus viiakse läbi ajavahemikul kaheksandast kuni 20. aprillini elektroonselt aruande ja küsimustele vastamise vooruna. Õpilaste koostatud aruande maksimaalne pikkus on 11 lehekülge, kuhu mahutatakse lisadena ka fotod, bukletid, õpilasfirma oma visuaal, partnerite logod, meediakajastused jm. Aruanne peab muuhulgas sisaldama toote või teenuse kirjeldust, finantstulemuste kokkuvõtet, üldhinnangut õpilasfirma tegevusele, raamatupidamise lõpparuannet.

Aruandega soovitatakse kajastada ülevaadet õpilaste isiklikust ja kogu meeskonna arengust; õpilasfirma struktuuri ja liikmeskonna kirjeldust; tegevuste, ürituste jm kirjeldust; õnnestumisi ja raskuste ületamist; tegevuse analüüsi; tervikpilti kogu tegevusest.

„Alanud aasta esimeste kuude ja eriti viimaste nädalate muutused on mõjutanud kindlasti õpilaste koostatud aruandeid. Enamusel on näiteks SWOT analüüsis toodud ohuna välja üleilmne majanduskriis, samuti vaadeldakse pandeemia edaspidiseid tagajärgi majandusele. On hea, et seda osatakse näha ja ära märkida,” tunnustab Suurväli õpilaste pingutusi parema tulemuse saavutamiseks.

[pullquote]Muidugi on uutes oludes õpetajatel tööd juhendamise ja võistluste korraldamisega kordi rohkem[/pullquote]„Muidugi on uutes oludes õpetajatel tööd juhendamise ja võistluste korraldamisega kordi rohkem, aga eks edaspidi need ettevõtlusteadmised ja hoiakud, mis nüüd kujunenud õppeprotsessis saadakse, tulevad edaspidi kindlasti vajalike kogemuste lisandumisega kasuks,” arutleb Suurväli.

Aruande hindamisel arvestab žürii arusaamist ja teadmisi oma õpilasfirma tegevusest; võimet rakendada õpitut uutes olukordades; oskust õpilasfirma tegevust analüüsida; raamatupidamise oskust; idee uudsust; aruande koostamise loovust ja mõtte erksust; meeskonna- ja koostöö valmidust; ja lõpuks ka valmisolekut väärikalt esindada Pärnumaa õpilasfirmasid üleriigilises konkurentsis.

Võistluse tulemused tehakse hindamiskomisjoni liikmete otsuse põhjal teatavaks hiljemalt 20. aprillil ja parimad leiavad kindlasti ka tunnustamist. Võitjatega võetakse eraldi ühendust, võimalusel toimub tunnustamine avalikul üritusel pärast eriolukorra lõppemist.

Võistlust toetavad: Estonia SPA Hotell AS, Swedbank, Pärnumaa Arenduskeskus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnu Linnavalitsus, TÜ Pärnu kolledž.

Urmas Saard