KÕRGHOONE MUSTAMÄELE

Tallinna linnavolikogu võttis eilsel istungil vastu detailplaneeringu, mille kohaselt kavandatakse Mustamäe Keskuse kõrvale 24-korruselist hoonet.

Mustamäe planeering
Mustamäe planeering

Sääse ja A. H. Tammsaare tee kinnistute ning lähiala detailplaneeringu on koostanud K-Projekt AS, planeeringuala suurus on 2,59 hektarit.

Detailplaneeringus on ette nähtud laiendada Mustamäe Keskust, et luua piirkonna elanikele täiendavalt võimalusi vaba aja sisustamiseks (kino, toitlustus, sportimisvõimalused, mängutoad ja ‑saalid jms). Samuti on leitud kehtivas detailplaneeringus A. H. Tammsaare tee äärde kavandatud kõrghoonele uus linnaehituslikult sobivam asukoht Sääse tänava ääres.

Linnavolikogu liikme Maksim Volkovi sõnul muudab detailplaneering kindlasti Mustamäe ilmet. „Pean kõige tähtsamaks, et ehituse käigus oleksid täidetud kõik parkimiskohtade ja teede infrastruktuuri korrastamise nõuded. Oluline on, et uute majade ehitamine ei kahjustaks Mustamäel juba elavate inimeste elukvaliteeti. Linnavalitsuse ülesanne on seda ära hoida ning kontrollida nende nõuete täitmist,“ lisas Volkov.

Volikogu liige Mart Kallas leiab, et uute ja kaasaegsete hoonete rajamine Mustamäele on üldjoontes positiivne. „Kui detailplaneeringus kavandatud plaane aga realiseerima hakatakse, tuleb projekteerimisfaasis kindlasti jälgida, et olemasolev vee- ja kanalisatsioonitaristu oleks piisava läbilaskevõimega. Kas sellise mahu lisandumine on ka piirkonna torustikele vastav? Paraku on Mustamäel näiteid, kus pole sellega arvestatud ja uutes majades on olnud probleeme näiteks kanalisatsiooniga,“ rääkis Mart Kallas.

Tallinna linnaplaneerimise amet ja Mustamäe linnaosa valitsus peavad koostöös Tallinna keskkonna- ja kommunaalametiga korraldama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avaliku väljapaneku ja arutelu.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap