PÄRNU TÄISKASVANUTE VARJUPAIK AVATUD KA TORI VALLA ELANIKELE

Pärnu linnavalitsus ja Tori vallavalitsus sõlmisid koostöölepingu, mille järgi võimaldab linn korraga kuni kümnel Tori valla elanikul kasutada ööbimiseks ja päevaseks viibimiseks Suur-Posti tänaval tegutsevat Pärnu täiskasvanute varjupaika.

Pärnu täiskasvanute varjupaiga hoone. Foto: Urmas Saard
Pärnu täiskasvanute varjupaiga hoone. Foto: Urmas Saard

[pullquote]Keskmiselt kasutab täiskasvanute varjupaika igapäevaselt 15-20 inimest[/pullquote]„Tori vallal endal ei ole täiskasvanute varjupaika, kuid vajadus selleks on olemas. Osalt nende inimeste näol, kes on siiani elanud Sindis osades Pärnu mnt 27a korterites. Ajalooliselt on see nii välja kujunenud, sest Sindi linnal oli palju vabana seisvaid eluruume, mida abivajajatele kasutamiseks jagati. Siiani ongi mõned Pärnu mnt 27a korterid täitnud sisuliselt varjupaiga rolli, kuid on tingimuste poolest väga halvad. Nüüd, mil korrastame valla sotsiaaleluruume, on tekkinud vajadus varjupaiga teenuse järele neile, kes ei pea kinni ühiselu reeglitest ning inimestele, kes vaatamata korduvatele meeldetuletustele ega ka omavalitsuse poolsele järeleandmisele ei ole asunud likvideerima oma üüri- ja kommunaalvõlgnevusi,“ põhjendab varjupaiga teenuse kasutamise vajadust Tori abivallavanem Priit Ruut.

Pärnu linna ja Tori valla vaheline leping näeb ette seda, et Suur-Posti tänava varjupaigas on planeeritud ööbimiskohad kuni kümnele Tori valla kodanikule, ent kui vabu kohti on piisavalt ja olukord seda nõuab, saab varjupaigas peatuda ka rohkem kui kümme Tori valla inimest.

Vallavalitsus teavitab iga abivajaja täiskasvanute varjupaika suunamise soovist üldjuhul vähemalt kolm päeva ette ning linnavalitsus edastab info varjupaiga teenuse osutajale mittetulundusühingule Horisont.

Suur-Posti tänavaäärne viit Pärnu täiskasvanute varjupaika. Foto: Urmas Saard
Suur-Posti tänavaäärne viit Pärnu täiskasvanute varjupaika. Foto: Urmas Saard

Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Tõnu Poopuu kinnitusel on varjupaigas ööbimiskohti piisavalt, et võimaldada Tori valla peavarjuta inimestele majutust ilma et, see vähendaks kuidagi teenuse kättesaadavust Pärnu elanikele.

Pärnu täiskasvanute varjupaigas on ööbimiskohad 62le inimesele. Ööbijate hulk on aasta lõikes väga erinev – suvel on teenuse vajajaid vähem, talvekuudel rohkem. Keskmiselt kasutab täiskasvanute varjupaika igapäevaselt 15-20 inimest.

2019. aastal kasutas Pärnu täiskasvanute varjupaika 123 erinevat inimest, kellest 30 olid teiste omavalitsuste elanikud, kes viibisid varjupaigas lühiajaliselt.

Alaliselt ehk 12 kuud elas mullu varjupaigas kolm inimest. 7-12 kuud elas varjupaigas 19 inimest, ülejäänud peatusid siin vähem kui seitse kuud.

Tori vald on esimene omavalitsus, kellega Pärnu linn on sõlminud täiskasvanute varjupaiga teenuse osutamiseks koostöölepingu.

Leping kehtib käesoleva aasta 31. detsembrini.

KU päevatoimetaja