Eesti lipu päeva kõnekoosolek Narvas

Virumaa Eesti Hariduse Selts korraldab 4. juunil kell 17.00 Narva Eesti Gümnaasiumis (Kraavi 1, Narva) Eesti lipu päevale pühendatud kõnekoosoleku.

Narva. Foto Joel Kirber
Narva. Foto: Joel Kirber

[pullquote]Sageli tulevad Eesti riiki esindavad organisatsioonid siia kohale, kaasas vaid venekeelsed voldikud[/pullquote]Kõnekoosolekul räägitakse eesti keele, kultuuri ja eestluse hoidmisest Ida-Virumaal. Narva Eesti Gümnaasiumi direktor ja ajaloolane Uta Kroon-Assafrei räägib Eesti lipu ajaloost ning major Rein Steinfeldt kõneleb rahvussümbolite tähtsusest nüüdisaja Narvas. Narva Eesti Seltsi esimees Ants Liimets räägib Narva ja Ida-Virumaa eestikeelse hariduse olukorrast ning selle tulevikust.

Virumaa Eesti Hariduse Selts kuulutas välja sinimustvalge lipu kirjutiste ning mälestuste kogumise võistluse ning kõnekoosolekul loetakse südamlikumad lood ette. Eesti lipu päeva piduürituse lõpus lauldakse Kirderanniku kooriga neli isamaalist laulu. Narva Eesti Gümnaasiumi noored tantsivad rahvatantse ning esitavad Eesti lipu teemalise luulepõimiku.

Narvalased peavad Eesti lipu päeva pidulikku tähistamist väga oluliseks. „Eesti riik on loodud selleks, et säilitada ja kanda eestlust läbi aegade. Paraku räägitakse Ida-Virumaast tihti kui venekeelsest paigast, kus eestlasi justkui polevatki. Ida-Virumaa inimestel on põhiseaduslik õigus kasvatada oma lapsed üles eestlastena. Mitmetes Ida-Viru omavalitsustes pole näiteks eestikeelseid huviringe, noortekeskusi, treeninguid. Eestikeelseid avalikke üritusi on siin vähe. Sageli tulevad Eesti riiki esindavad organisatsioonid siia kohale, kaasas vaid venekeelsed voldikud. Paljud eesti pered on alla andnud ning lahkunud kodukandist Ida-Virumaalt sinna, kus eesti keel ja meel pakuvad laste kasvatamiseks tuge. Eestluse elujõu küsimus vajab Ida-Virumaal taaskäivitust. Kui soovime oma kogukonda säilitada ja kasvatada, peame sel teemal ise tihemini ja selgemini sõna võtma,“ ütleb Ida-Virumaa õpetaja Kai Kiiver.

Narva Eesti Gümnaasiumis toimuvale Eesti lipu päeva kõnekoosolekule on oodatud kõik huvilised.

Virumaa Eesti Hariduse Selts loodi 2019. aasta kevadel, et hoida ja arendada siinset eestikeelset haridust ning eesti kultuuri.

Kaire Viil
Virumaa Eesti Hariduse Seltsi juhatuse liige

Samal teemal:

Eesti lipu 125. sünnipäeva tähistamine Otepääl 2009. aastal. Foto Urmas Saard

 

 

 

Otepää tähistab Eesti lipu 135. sünnipäeva