Põlvamaa hõimunädal toob koolidesse komi keele ja kultuuri

Esmaspäeval algas Põlva maakonnas soome-ugri rahvastele pühendatud hõimupäevade kontserdinädal. Põlva maakonnas on külas komi ansambel Sipertas, kes on tulnud siia Komi vabariigi Kotkerosi rajoonist.

Komi ansambel Sipertas Kanepis Foto Kati Taal
Komi ansambel Sipertas Kanepis. Foto: Kati Taal

Folklooriansambli nimi sipertas tähendab metspojengi. See on lill, mida võib näha vaid haruharva muusikute kodumetsades kasvamas. Samamoodi on Sipertasi liikmete jaoks haruldane ja hoolt ning hoidmist vajav nende pärimuskultuur.

Ansambel Sipertas vahendabki kuulajatele edasi komi pärimuskultuuri – iidseid rituaale, kombeid, laule, lugusid ja püüab seda teha võimalikult ehedal moel.

Hõimupäevade koordinaator Põlvamaal Kati Taal sõnas, et komi ansambli puhul on tegemist tõeliste oma kultuuri ja rahvuse patriootidega. „Ansambli liikmete emakeel on komi keel ja selles nad ka omavahel igapäevaselt suhtlevad. Väga tore on bussiga ühest koolikontserdist teise sõites kuulata, kuidas laulunaised omavahel ilusas komi keeles muljeid jagavad ja vestlevad“, sõnas Rahvakltuuri Keskuse spetsialist Kati Taal.

et nende keeled ja kultuur venestamise ja üleilmastumise tingimustes liig kiirelt ei hääbuks

Komi ansambli kontserdid toimuvad:

15. 10, esmaspäev
12:45 Viluste koolis
19:00 Leevi rahvamajas

16.10, teisipäev
10:00 Orava koolis
11:50 Puiga koolis
14:00 Põlgaste Külakeskuses
18:00 Kanepi Seltsimajas

17.10, kolmapäev
09.00 Põlva Kool (Kesk tn)
11:35 Mooste Kool
18:00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses

18.10, neljapäev
Nõo Põhikoolis ja Nõo Gümnaasiumis
18:00 Meeksi Rahvamajas. Salongiõhtu koos Urmas Kallaga

19.10, reede
11:00 Räpina Ühisgümnaasiumi aulas
12:30 Ruusa koolis

Fenno-Ugria asutuse korraldatavate üleriigiliste hõimupäevade eesmärgiks on läbi aegade olnud kultuuri- ja hariduskoostöö Eesti, Soome ja Ungari vahel, teiste sugulasrahvaste tutvustamine ning seeläbi ka oma rahvusliku eneseteadvuse tugevdamine. Viimaste aastate hõimupäevad on enim keskendunud Venemaa soome-ugri väikerahvaste moraalsele toetamisele, et nende keeled ja kultuur venestamise ja üleilmastumise tingimustes liig kiirelt ei hääbuks.

Kati Taal