Tallinn ja Pärnu soovivad arutelu turismimaksu üle

Täna pärastlõunal Pärnus kohtunud Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart ja Pärnu linnapea Romek Kosenkranius pidasid vajalikuks arutelu turismimaksu otstarbekuse üle.

Tallinna Kultuurikatel Foto Urmas Saard
Tallinna Kultuurikatel. Foto: Urmas Saard

[pullquote]Tallinna linnavolikogu kavatseb korraldada 23. oktoobril Tallinna Kultuurikatlas visioonikonverentsi, kus välispartnerid jagaks oma kogemusi ja kohalikel oleks võimalus turismimaksu poolt ja vastu argumenteerida.[/pullquote]Mõlemad omavalitsusjuhid tõdesid, et kohalikele omavalitsustele on jäetud liiga vähe võimalusi rahakotti iseseisvalt täita. Suuremate omavalitsuste eelarvetesse toovad veidi lisatulu parkimistasu ja reklaamimaks, kuid peamiselt sõltutakse ikkagi üksikisiku tulumaksu protsendist, mida riik on valmis omavalitsustele andma. „Isegi uued poliitilised jõud peavad omavalitsuste autonoomia suurendamise all silmas üksnes tulumaksu protsendi suurendamist,“ ütles Kosenkranius.

Kõlvart on taas tõstatanud turismimaksu teema, mida ükski omavalitsus praegu kehtestada ei saa. Kosenkranius meenutas, et turismimaks oli Pärnus viimati jutuks seoses lennujaama ülalpidamiskuludega.

Tollaste arutelude käigus leidsid ettevõtjad, et turismimaks vähendaks hotellide külastatavust, kodumajutused seda ei maksaks ja maksu võiks kasutada sihtotstarbeliselt. Kui lennujaam enam tuge ei vaja, tuleks seda ettevõtjate hinnangul kasutada turismi edendamiseks.

Kõlvart sõnas, et samasugused argumendid on ettevõtjatel Tallinnas. „Samas ei tasu unustada, et kohalikud elanikud osalevad maksude kaudu keskkonna loomises, aga turistid ei osale,“ ütles ta.

Kodumajutus vajaks Kõlvarti jutu järgi nagunii kontrolli alla võtmist. Riik võiks olla sellest huvitatud ka tulumaksu, mitte üksnes turismimaksu pärast.

Kutse konverentsile sai ka Pärnu linnapea

„Turismimaks on kahes kolmandikus Euroopa riikides, sellest suvest näiteks Vilniuses. Ei saaks öelda, et Vilnius on suurem turismimeka kui Tallinn,“ kõneles Kõlvart.

Kõlvart nõustus, et turismimaksu tuleks kasutada sihtotstarbeliselt. Tema hinnangul võiks kulutada 50 protsenti kogutavast rahast keskkonna uuendamiseks (näiteks avalikud tualetid), 30 protsenti linna reklaamimiseks väljaspool Eestit ja 20 protsenti täiendavate rahvusvaheliste ürituste linna toomiseks. „Ettevõtjad saavad viis-kuus üritust aastas rohkem, kust neile raha tuleb,“ sõnas Kõlvart.

Mõlemad omavalitsusjuhid leidsid, et turismimaks peaks olema võimalus, mitte kohustus. Kohapealsete arutelude tulemusena jõutakse otsuseni selle otstarbekuses, suuruses ja kasutamises. Samuti võiks uuest maksust varakult teada anda ja kehtestada see etapiviisiliselt, jättes ettevõtjatele aega muutustega kohaneda.

Kõlvart rõhutas, et kõige tähtsam on algatada arutelu. Tallinna linnavolikogu kavatseb korraldada 23. oktoobril Tallinna Kultuurikatlas visioonikonverentsi, kus välispartnerid jagaks oma kogemusi ja kohalikel oleks võimalus turismimaksu poolt ja vastu argumenteerida. Kutse konverentsile sai ka Pärnu linnapea.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik