Seto Kuningriigi päeval läkitati Patriarh Bartholomeosele palvekiri

Laupäeval, 4. augustil toimunud Seto Kuningriigi päeval osales oma telgiga ka MTÜ Tartu Rahu Põlistamise Selts, kes tegi oma kirjas Konstantinoopoli patriarhile ettepaneku seada sisse üleilmne palvepäev, mis võiks toimuda igal aastal näiteks setodele olulisel päeval, Püha Jüri päeval 6. mail või mõnel teisel Konstantinoopoli patriarhaadile sobival päeval.

Patriarh Bartholomeos Pärnu Issandamuutmise katedraalis Foto Urmas Saard
Patriarh Bartholomeos Pärnu Issandamuutmise katedraalis. Foto: Urmas Saard

Allpool on avaldatud kirja terviklik tekst

*

Teie ekstsellents Konstantinoopoli patriarh Bartholomeos I

Lubage Teie poole pöörduda suure murega, mis on seotud Eesti Vabariigi idapiiril elavate Konstantinoopoli patriarhaadi õigeusklikega. Eesti Vabariik kuulutati välja 24. veebruaril 1918. Meie riik kaitses oma iseseisvust kaks aastat väldanud Vabadussõjas. 1920. aastal Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel sõlmitud rahulepingu järgi kuulus Eestile Petseri maakond. Seal elavad õigeusklikud Petserimaa eestlased ehk setod. Nad võeti koos Eesti teiste õigeusklikega Konstantinoopoli patriarhaadi koosseisu. Nende asuala, Petseri maakond on Eesti Vabariigi seaduslik osa, mille keskus on Petseri linn. Setod on Eesti rahva etniline osa ja nende keel on eesti keele murrak. Eesti Vabariigil olid diplomaatilised sidemed Kreeka Kuningriigi ja Türgi Vabariigiga.

Eesti Vabariik okupeeriti ja annekteeriti 1940. aastal Nõukogude Liidu poolt. Annekteeritud Eesti küljest eraldas Nõukogude Liit 1944. aastal 75% Petseri maakonnast koos Petseri linnaga.
Pärast poolesajandilist anneksiooni taastati Eesti Vabariik õigusliku järjepidevuse alusel 20. augustil 1991. Anneksioon jätkub tänaseni aga 1944. aastal Eesti küljest eraldatud Petseri linnas ja valdavas osas maakonnast. Vaid 25% Petseri maakonnast kuulub Eesti Vabariigi koosseisu Võru maakonna Setomaa vallana. Seal tegutsevad Konstantinoopoli patriarhaati kuuluvad Luhamaa, Meeksi, Obinitsa, Saatse ja Värska õigeusu kogudused. Neist viimast külastasite Te 2000. aastal.

Petserimaa sõbrad paluvad, et Konstantinoopoli patriarhaadi õigeusu kogudused üle maailma palvetaksid õigeusklike setode eest, et nende ajutise kontrolljoonega lõhestatud põlise kodumaa nii vaba kui ka annekteeritud osa oleksid ühtne tervik Eesti Vabariigi koosseisus. See inimõigus on sätestatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt vastu võetud põlisrahvaste õiguste deklaratsioonis ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kehtivate lepingute registris olevas Tartu rahulepingus (11 LTS 29). Õigeusklike setode ja teiste Eesti Vabariigi kodanikest petserimaalaste õigus oma terviklikule kodumaale on kirjas ka Eesti Vabariigi põhiseaduses (§ 122). Palvepäev võiks toimuda igal aastal näiteks setodele olulisel päeval, Püha Jüri päeval 6. mail või mõnel teisel Konstantinoopoli patriarhaadile sobival päeval. Miljonite õigeusklike poolt kõikvõimsa Jumala ette kantud ühine palve on võimas jõud, mis mõjub ja näitab, et setod oma suure murega on Konstantinoopoli patriarhaadi usklike südames.

Olgu õnnistatud Konstantinoopoli patriarh Bartholomeos I, meie kõigi usuline valgus ja juht!Täname metropoliit Stefanust, meie ustavat hingekarjast!

Petserimaal Lüübnitsas, setode püha ikooni ees laupäeval, 4. augustil 2018