Sindi Naisliitu külastas Tõnu Taremaa

Kui läbi hilissügise vihmasaju lähenes Sindi sotsiaaltöökeskuse hoonele vihmavarju all sutaani kuivaks jäämist üritav mees, ei teadnud ruumis istuvad naised veel oodata pastor Tõnu Taremaa saabumist. See pidi olema üllatus.

Tõnu Taremaa külas Sindi Naisliidul Foto Urmas Saard
Tõnu Taremaa külas Sindi Naisliidu.l Foto: Urmas Saard

Tõnu Taremaa on Pärnu praostkonna Pärnu-Jakobi koguduse õpetaja ja Sindi koguduse hooldajaõpetaja, kes paluti täna naisliidu eakate ühise jõulupeo laua vestlusringi.

„Transtsedentne absoluut on sisenenud aegruumi! Aga seda saab öelda ka palju lihtsamalt ja südamlikumalt: Jumal sai inimeseks. Soovin valgust, mis jõulusõimest paistab, et sellega minna oma elus edasi,“ ütles Taremaa ilma sissejuhatuseta kohe pärast tuppa astumist veel enne kui naised jõudsid üllatuda. Juta Velleste, Sindi Naisliidu esinaine, tavatseb sageli oma kaaslasi üllatada.

[pullquote]Väga tähtsad on algse koolihariduse levik ja lugema õpetamine.[/pullquote]Lõppev aasta on olnud luterlikule kirikule kahekordne juubeliaasta. Tänavu täitus pooltuhat aastat reformatsioonist ja Eesti rahvakirik sai saja aastaseks. Aastal 1917 kogunes hästi esinduslik Eesti kiriku kongress, kus otsustati enam mitte olla ei sakslaste ega venelaste kirik, vaid saada Eestis vabaks rahvakirikuks.

Kuid luterliku kiriku mõju ulatus Eesti ja Liivimaa aladel juba palju varem lisaks usulise arusaama avardumisele hoopis sügavamale meie kultuuripinnasesse. Väga tähtsad on algse koolihariduse levik ja lugema õpetamine. Uue tähenduse sai ka töökultuuri mõiste.

Enne pastori saabumist tunnustas Sindi Naisliit tänukirjadega 2017. aasta parimaid naisi: Anu Alabert (naisliidu aktivist), Viive Sepik (parim kokk), Helju Talumaa (Murueitede juhendaja). Jõuluaega kuulus ka kingipakkide jagamine. Tantsuks mängis Jüri Saameli ühemehe ansambel.

Naisliit soovib kaunist jõuluaega ja edukat uut aastat nii Sindi linna elanikele kui oma tegevust lõpetavale Sindi linnavalitsusele, „Linn ehtis värviliste tuledega nii ilusa kuuse, mis kaunistab Jaama tänava ja Paide maantee vahel astuvate inimeste liikumist. Tänu ka kuuse kinkijale Laine Jürimäele,“ jagas Velleste tänusõnu ja kutsus lähikonna inimesi vana-aasta õhtul ka selle kuuse juurde kogunema.

Urmas Saard