Lastekaitsepäev eksamitest vabaks!

eksamTänane lastekaitsepäev kipub muude tähtpäevade kõrval ununema, kuigi laste rõõmu ja heaolu nimel tegutsevad asutused ja organisatsioonid pakuvad erinevaid üritusi. 

Lastekaitse Liit korraldab näiteks ühes partneritega Vabariigi Presidendi roosiaias lastega ja lastele tunnustusauhindade jagamist laste hüvanguks panustanud inimestele ja organisatsioonidele. Tänavu sooritavad põhikooli lõpetajad aga samal ajal eesti keele eksamit.

“Arusaadav – millal neid eksameid ikka teha kui õppeaasta lõpul,” arutleb Lastekaitse Liidu president Loone Ots. “Ka on õige, et aasta jooksul hästi tehtud töö muudab iga eksamisoorituse kergeks. Ent juunikuu esimene päev võiks siiski pälvida eristaatuse. jäädes laste rõõmupäevaks, kui kooliski on rohkem vabadust ja üllatusi.” 

Lastekaitse Liidu juhatuse liige Tõnu Poopuu märgib eksamiperioodi kohta, et eksaminandid on tulemuste ootuses mitmeid nädalaid tugeva surve all ja viimase lõpueksami hinded võivad saabuda alles lõpuaktuse päeval.

“Kui välishindamisse kaasata näiteks poole rohkem töid lugevaid õpetajaid, kuluks ka aega poole vähem,” nendib Poopuu. “Haritud inimene on ühiskonnale tugev väärtus, kuid haritud ja terviseprobleemiga noor on korraga nii väärtus kui ka mure.”

Lapse, kelleks on hoolimata tema enesemääratlusest iga alla 18 aastane, parim kaitse on tema probleemide ennetamine ja tugevuste tunnustamine, mis tagab tema heaolu kõige suuremal võimalikul määral.

Lastekaitse Liit kutsub üles märkama ja tähistama lastekaitsepäeva võrdselt täiskasvanute pidupäevadega, pakkudes lapsele selleks päevaks puhkust raskest eksamisessioonist.