Sindis jätkub Paide maantee uuendamine

Rekonstrueeritav 6,15 km pikkune teelõik saab alguse Sindi linnas Vahtra bussipeatuse lähedalt ja lõpeb Tori suunas liikudes Kurina kurvide lõpus, täpsemalt kirjeldades asub remonti minev riigitee nr 59 Pärnu-Tori kilomeetrite 5,993 ja 12,143 vahemikus.

Rekonstrueerimisele võetav Paide maantee Sindis Foto Urmas Saard
Rekonstrueerimisele võetav Paide maantee Sindis. Foto: Urmas Saard

Maanteeameti tellimusel koostatud projekt valmis Projekt OÜ tööna tänavu kevadel. Tegemist on viienda klassi tugimaanteega, kus aasta keskmine liiklussagedus oli 2016. a 3046 autot ööpäevas. Arvestuslikult kasvaks aastaks 2036 prognoositav liiklussagedus kuni 4569 autoni.

Uuendamist vajava maantee kate on ehitatud erinevatel perioodidel, ajavahemikus 1973 kuni 2003.

Geoloogiliste uuringute välitööd teostati REIB OÜ poolt käesoleva aasta alguses. Ühtekokku puuriti 154 puurauku. Uuritud ala paikneb Lõuna-Eesti meretasandikul, kus maapinna absoluutkõrgused jäävad valdavalt 11 ja 15 m vahemikku. Aluspõhja moodustab Kesk-Devoni Pärnu lademe liivakivi.

Täna kasutatakse Sindit läbivat riigiteed kohaliku liikluse poolt linnatänavana, kus liigutakse erinevate tõmbepunktide vahel.

Lisaks riigiteele rekonstrueeritakse ristmikud, bussipeatused ja mahasõidud, rajatakse ohutud teeületuskohad ning teevalgustusega lõigud. Täiendavalt on projekteeritud Sindi linnas tänavatega ristumistel vasakpöörderajad, laiusega 3,2 m, et parandada sujuvust otse suunal. Perspektiivsete jalgteede teeületuskohtadesse on ettenähtud ohutussaared, vähima laiusega 2 m. Bussipeatused uuendatakse ja paigutatakse omavahel nihkesse. Bussiradade laius on 3,8 m. Riigitee sõidurajad ehk tee gabariit on valdavalt mahutatud olemasolevale muldkehale ja katte laiusele. Osaliselt nähakse ette siiski ka tee laiendamist, peamiselt ristmike piirkonnas.

Hariduse tänava neljaharulise ristmiku projekteerimise käigus kaaluti ka ringliikluse võimalust tankla alal. See ei osutunud võimalikuks seoses tankla jaamade paigutusega ja ala väiksusega, mis tähendanuks piiratud juurdepääsu ja probleeme manöövritel raskeveokitega.

Kurina jõge ületava silla piirded rekonstrueeritakse. Sillal asendatakse katend uuega, kuid põhjalikumat remonti pole kavandatud.

Ohutussaartel kasutatakse punast betoonkivi. Projektlahendusena nähakse ette riigitee lõiguti valgustamine LED valgustitega. Valgustid paigaldatakse 10 ja 6 m pikkustele tsingitud terasest postidele. Valitud valgustid võimaldavad öötundidel (kuni 6 tundi) valgustuse 40% alandamist.

Töö tellijana Maanteeameti lääne regiooni esindav Gregor Reimets ütles, et kavandatud projekti kooskõlastamine laabus Sindi ja Tori omavalitsustega heas koostöös. Sindi linnapea Rein Ariko rääkis rahulolevalt, et linn sai kõik selle, mida sooviti ja isegi rohkem. Läbirääkimised jätkuvad veel muinsuskaitsega mõne pisiasja üle.

Reimetsa arvates võetakse rekonstrueerimine tõenäoliselt käsile tuleva aasta kevadel. Hange ehitaja leidmiseks tahetakse välja kuulutada tänavu sügisel.

Urmas Saard