Suure Lennu kaarel

Kolmapäeval, 29. märtsil süttisid lõkked ja küünlad paljudes Eesti paikades Suure Lennu kaare all. Velise Kultuuri ja Hariduse Selts kutsus juba üheksandat aastat järjest  29. märtsil tähistama Lennart Meri sünniaastapäeva.

Seltskond Peru kooli kivi juures. Foto erakogu
Seltskond Peru kooli kivi juures. Foto: erakogu

Teatavasti saab tuletee alguse Ebavere mäelt Lääne-Virumaalt kulgemisega üle Avaste mäe ja langemisega Saaremaale. Nõnda tekkis Kaali järv. M. J. Eiseni kogumikus „Esivanemate varandus“ ütleb kohamuistend, et Kaalijärve kohal asunud mõis. Meteoori ehk Tarapita teekond on 222 km pikk. Seekordne lõkke tegemine oli 122. kilomeetril Vanamõisa külas Kesk-Vigala külaplatsil.

Kogunemisel askeldasid külavanemad laudade paigaldamise kallal. Külavanemad mitmuses seetõttu, et Malle Kivi andis ameti üle Tiit Roosile. Organiseerimisega tegutsesid Velise poolt Kalev Tihkan ja Jüri Kusmin. Kõige vanem hea tahte kaaskodanik, loodusemees oli 87aastane Lembit Tihkan ja Vigala poolt Ilmar Künnapas. Ilus vaikne õhtu tõi kohale ligi 30 uudistajat. Huviliste ring traditsioonilistel üritustel Vigalas võiks olla laialdasem, teisalt näitab huvitatust ja lugupidamist nende vastu, kel on huvi paikkonna ajaloo ja tänapäeva tutvustamisel.

Varajasem kogunemine lubas teha ka ekskursiooni Vanamõisa külas. Külla olid kutsutud Märjamaa valla Vanamõisa küla esindajaid. Esimene peatuspaik oli Peru koolikivi juures. Põlenguga 1969. a lõpetas kool oma tegevuse ning seejärel öeldi: kool ehitati uude asupaika ainult külanõukogu tahte järgi, ei arvestatud piirkonna elanikkonna soove. Koolist ja külast oli pildimaterjali  ette valmistanud Mare Ülemaante. Kooli juures algasid esimesed meenutused tolleaegsest ühest suuremast puitkoolimajast Eestis.

Seejärel siirdusime Singa tee kaudu Velise jõe äärde Annuse talu kalmistule, väiksele kõrgendikule põlispuude all. Kalmistu kohal suubub Velise jõkke Enge jõgi. Kalmistu rajati taluperemehe Jaan Nellingu poolt. Peatusime perekonna rahupaigas. Edasi nägime Annede alleed, mille ääres asetsevad Aino Reemanni kodu ja Elmo Nüganeni suvila. Eks siingi tuleb tõdeda fakti, et osad suudavad oma elamise eest hoolitseda, mitmel pool on

aga endisaegne kodu omanike puudumisel jäänud hoopis ajale räsida ning andnud ruumi võsale. Nägime mõlemaid.

Vanimad teated Vanamõisa küla kohta on aastast 1512. Kesk-Vigala kultuurimaja ees pidi kasvama Pätsi auks 1938.a. istutatud tamm, neid kasvab kolm. Hinnanguliselt on puude vanuseks 80 aastat või rohkem, nagu on aastaid Lembitul.

Üle tee põllule pandi maha 12 lapiküünalt tulekera langemise suunale. Imetlesime tuld päikeseloojangul ning Maie Kusmini ja Hillar Aiaotsa toodud kuum tee viis inimesed meenutuste lainele. Laua ääres meenutas Kalev Tihkan presidenti Lennart Meri tegemisi ja väljaütlemisi. Toredat õhtut saab lõpetada kokkuvõttega, et niikaua kuni eespool nimetatud inimestel on tahtmist tegutseda oma paikkonna ajaloo teadustamisel, ürituste korraldamisel, kultuuri ja maaelu hoidmisel, siis on veel lootust.

Kohtumiseni uutel tuletee kilomeetritel, sest lennukaare all sünnib igapäev midagi tähelepanuväärset!

Jaan Viska