Torma valla tragimad elanikud saavad aurahad

Marika Kalm.
Marika Kalm.

Pühapäeval, 26. veebruaril Torma rahvamajas Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel tunnustavad vallavanem Triin Pärsim ja vallavolikogu esimees kaheksat vallakodaniku piirkonna kõrgeima tunnustuse, Torma valla aurahaga. Palusime igal auraha laureaadil rääkida oma seostest kodupaigaga ja tulevikuväljavaatest selle  käekäigule.

„Muresid ja probleeme, millega inimesed sinu poole pöörduvad jätkub praktiliselt hällist hauani,“ ütles üks laureaate, vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist Marika Kalm. „Iseäranis olulisteks omadusteks sotsiaaltöötaja puhul peetakse positiivset ellusuhtumist, enesekindlust, avatust, hoolivust. Ise olen sotsiaaltöösse lausa kiindunud,“ ütleb Marika. Kümme aastat tagasi asutati Kalmu ettepanekul MTÜ Torma valla sotsiaalkeskus, et korraldada paremini  hoolekandetööd laste, eakate ja puuetega inimeste heaks, lahendab ja võimalusel ka ennetab probleeme.

Pille Tutt. Foto: Johannes Haav
Pille Tutt. Foto: Johannes Haav

Sadala kogukonna eestvedaja

2004. aastal loodud mittetulundusühingu Sadala Külade Seltsi juhatuse esimees Pille Tutt ütles seoses tunnustamisega: „Tehtu eest märkamine tekitab ikka  kerge hingevärina ja vastutuse, küsimusi ja segaseid mõtteid. Öeldakse: toetu hetkeks ja mõtle, aja mahavõtmine annab nii mitmedki head vastused.“

Pille Tuti teadmised ja oskused projektide kirjutamisel on võimaldanud erinevatest allikatest taotleda raha, millega Sadala rahvamajas renoveeritud 150-kohaline saal, väike saal, õppeklass ja fuajee ja teisedki ruumid.  Projekte on Pille kirjutanud ka mitmete sündmuste korraldamiseks, rahvariiete soetamiseks, õpitubade ja õppepäevade läbiviimiseks.  Tema algatusel hakati korraldama Sadala Külade Teatrite päevi. Kodupiirkonna harrastusteatris lööb Pille kaasa andeka karakternäitlejana.

Praegu valmistab Pille koos abilistega ette suvel toimuvaid viiendaid Sadala külateatrite päevi. Kodukandist kaugemal teatakse teda kui Rahvakultuurikeskuse Jõgevamaa rahvakultuurispetsialisti, Jõgevamaa kodukandiühenduse juhatuse aseesimeest ja üle-eestiliste laulu ja tantsupidude maakonna kuraatorit.

„Sadalasse sattusin ligi 30 aastat tagasi kui olin koos kolleegiga noortele õpilasmaleva rühma juhendajana, kelle korraldada, organiseerida oli rühmas noorte vaba aeg. Kodupaigatunne  tekkis pere loomise järel üpris kiiresti, sest väikesed lapsed seovad kiiremini kohaga, kus elad,“ rääkis Pille Tutt, kelle juured mulgimaalt.

 

Riina Vaher.
Riina Vaher.

Elutöö  koduvalla koolides

Aurahaga tunnustatav õpetaja Riina Vaher on teinud oma elutöö Sadala koolis. Praegu pensionipõlve pidav pedagoog on pööranud erilist tähelepanu  kalligraafiliselt kirjutamisele ja veatult arvutamisele. Ilmekust igapäevasesse kooliellu tõi Vaheri juhendatav sõnakunstiring.

Üüve Viljari.
Üüve Viljari.

Õpetaja Üüve Viljari õpilased on pälvinud auhinnalisi kohti nii Jõgevamaa kui ka üle-eestilistel saksa keele olümpiaadidel. Nüüd avaldatakse talle endale lugupidamist koduvalla aurahaga.

„Mul läheb kõik korda, mis toimub Torma koolis. Kui midagi hästi, rõõmustab, kui midagi halvasti ja vastukarva, püüan aidata paremaks muuta ,“ ütles Viljari, kes töötab Carl Robert Jakobsoni nimelises Torma põhikoolis 1973 aastast. Saksa keele õpetajana korraldab ta igal aastal keelenädalat, mida sisustavad erinevad saksakeelsed etteasted.

Sporti hakkas Üüve harrastama juba oma sünnipaigas Võrumaal. Lemmikalaks sai võrkpall, mida ta on mänginud Tartu Ülikooli naiskonnas ning aastail 1973-2005 Torma naiskonnas.

Merli Oras.
Merli Oras.

Sõjaväearvestajast vallasekretäriks  

Kodukandi auraha võtab vastu ka praegune vallasekretär Tiina Leeben, kes alustas kohalikus omavalitsuses tööd veel külanõukogu ajal 1989. aastal. Esimeseks kohustuseks oli arvepidamine meeste sõjaväekohustuse täitmise üle ja elanike sisse- ja väljaregistreerimine. Sisekaitseakadeemias teenis Tiina välja vallasekretäri kutsetunnistuse.  1996. aastal lükkas Tiina käima Torma Teataja väljaandmise.

Igaühte kimbutavad aeg-ajal väiksemad või suuremad tervisemured või on tarvis minna lihtsalt tervisekontrollile. Küllap teab sel põhjusel iga Torma valla elanik perearst Julia Saks ambulatooriumi pereõde Merli Orast. Talle on omane meditsiiniõele omane põhjalikkus, kohusetunne, mõistmine ja hoolivus.  Vajadusel on õde Oras valmis nõuandva sõna ütlema või abistava käe ulatama väljaspool tööaega. Torma naisrühmas on Merli väga tragi rahvatantsija alates kultuurikollektiivi loomisest. Ettepanek Merli tunnustamiseks aurahaga tuligi Torma naisrühmast.

Abivallavanema avar haare

Tänavu 1. oktoobril möödub 20 aastat, mil tänane Torma abivallavanem Tõnu Uuna vallavalitsuses maakorraldajana tööd alustas. See oli maa- ja omandireformi läbiviimise aeg. Abivallavanemana on Tõnu Uuna tööks laiahaardeline valdkond, mis hõlmab elamu-ja kommunaalmajandust,  keskkonnakaitset,  jäätmekäitlust, teede hooldust ja remonti, vallatänavate kindlustamist tänavavalgustusega.

Viimase aja töömahukamaks ja vastutusrikkamaks ettevõtmiseks oli Tõnu Uunale Sadala ja Torma alevike ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projekti elluviimise koordineerimine.  Kordasaadetu annab põhjuse tunnustamiseks.

Torma auraha Maimu Lauringson
Maimu Lauringson.

Piirkonna kõrgeima autasu pälviv  Torma vallavalitsusse pearaamatupidajaks  Maimu Lauringson töötab Torma vallavalitsuses 1993. aasta 1. aprillist. Ta on vastutanud mahukate projektide aruandluse ja kuluarvestuste eest, teinud tõhusat  koostööd Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega, Keskkonna investeeringute Keskusega , Innove, ministeeriumide ja teiste asutustega.

Jaan Lukas