Meremäe vallas ja Misso valla Luhamaa nulgas korraldatakse rahvaküsitlus

Seto lipp
Seto lipp

26.-29. jaanuaril korraldab Võru maavalitsus rahvaküsitluse Meremäe valla ja Misso valla Luhamaa nulga külade elanike arvamuse väljaselgitamiseks Setomaa valla moodustamise kohta Värska, Meremäe ja Mikitamäe valla ühendamisel koos Misso valla Luhamaa nulga külade üleandmisega. Samal ajal teeb samalaadse küsitluse Põlva maavalitsus Värska ja Mikitamäe valla elanike hulgas.

Mikitamäe, Värska ja Meremäe vallavolikogud ei esitanud 1. jaanuariks 2017 haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlust. Haldusreformi piirkondlik komisjon soovitas valitsusele teha ettepaneku Setomaa valla moodustamiseks juhul, kui see on kohaliku elanikkonna tahe. Vabariigi Valitsuse soov on saada teada elanike meelsus võimaliku seto valla moodustamise kohta.

Küsitluslehele on kantud küsimus: “Kas toetate Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga ühendamist Setomaa vallaks?” Lisatud on vastusevariandid jah ja ei.

Küsitlusest on õigus osa võtta vähemalt 16-aastastel inimestel, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elavad püsivalt Meremäe vallas või Misso valla Luhamaa nulgas. Luhamaa nulga külad on Hindsa, Koorla, Kriiva, Kossa, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Saagrimäe, Savimäe, Tiastõ, Tiilige, Tserebi, Toodsi, Väiko-Tiilige.

Meremäe vallas asuvad küsitluspunktid Meremäe vallamajas (Meremäe küla) ja Obinitsa külakeskuses (Obinitsa küla). Luhamaa nulga küsitluspunkt asub Collade tolliagentuuri ruumides Lütä külas. Küsitluspunktid on avatud 26.-29. jaanuarini kella 10 – 18.

Küsitlusele saab vastata elukohajärgses küsitluspunktis. Meremäe vallamaja küsitluspunkti alla kuuluvad järgmised külad: Hilläkeste, Holdi, Jõksi, Kalatsova, Kangavitsa, Kasakova, Kastamara, Keerba, Kiislova, Kitsõ, Kuigõ, Kuksina, Lepä, Lutja, Marinova, Miikse, Merekülä, Meremäe, Olehkova, Ostrova, Paklova, Palandõ, Palo, Paloveere, Pelsi, Pliia, Poksa, Puista, Raotu, Ruutsi, Serga, Sirgova, Sulbi, Tepia, Teterüva, Tiirhanna, Tiklasõ, Tobrova, Treiali, Tsergondõ, Tsirgu, Tuulova, Ulaskova, Uusvada, Väiko-Härmä, Väiko-Serga, Vaaksaarõ, Vinski, Viro.

Obinitsa külakeskuse küsitluspunkti alla kuuluvad järgmised külad: Ala-Tsumba, Antkruva, Ermakova, Härmä, Helbi, Hilana, Ignasõ, Jaanimäe, Juusa, Karamsina, Kiiova, Kiksova, Klistina, Korski, Kõõru, Küllätüvä, Kusnetsova, Lindsi, Maaslova, Martsina, Masluva, Melso, Miku, Navikõ, Obinitsa, Polovina, Rokina, Seretsüvä, Tääglova, Talka, Tedre, Tessova, Triginä, Tsumba, Tuplova, Vasla, Veretinä, Võmmorski.

Elektrooniliselt saab hääletada maavalitsuse veebilehe www.voru.maavalitsus.ee kaudu ning veebikeskkonnas VOLIS aadressil www.volis.ee alates 26.01.2017 kell 8.00 kuni 28.01.2017 kella 20.00-ni.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, on võimalik täita küsitlusleht ka kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada hiljemalt 29.01.2017 kella 12ks telefonil 786 8301.