Põlula kalakasvandusest viidi jõgedesse 84 000 noorkala

RMK Põlula kalakasvatusosakond asustas sel kevadel Pärnu ja Põhja-Eesti jõgedesse kokku 84 000 lõhe ja meriforelli noorkala.

Üheaastaste lõhemaimude Pärnu jõkke laskmine Foto Urmas Saard
Üheaastaste lõhemaimude Pärnu jõkke laskmine. Foto: Urmas Saard

Varude taastamise eesmärgil viidi jõgedesse 81 000 ühe- ja kaheaastast lõhe noorkala, nendest Pärnu jõkke 26 000, Selja jõkke 11 000, Valgejõkke 10 000, Pirita jõkke 5000, Jägala jõkke 5000, Loobu jõkke 11 000 ja Purtse jõkke 13 000 isendit. Kaheaastased lõhe noorkalad kaalusid keskmiselt 84,3 g ja üheaastased 18,0 g. Lisaks asustati Pudisoo jõkke 3000 kaheaastast meriforelli keskmise kaaluga 114,8 g.

“Kõik kaheaastased ja enamik üheaastastest noorkaladest olid smoltifitseerunud ehk nende füsioloogia oli eluks merevees kohandunud. Selle tunneb väliselt ära kala külgede hõbestumisest,” selgitas RMK Põlula kalakasvatusosakonna juhataja Kunnar Klaas.

Ta lisas, et umbes nädala jooksul pärast asustamist laskuvad kõik hõbestunud lõhe noorkalad merre, et asuda üheks kuni neljaks aastaks toitumisrändele ning naasevad seejärel kodujõkke kudema. Kalad, kes ei smoltifitseeru, jäävad veel aastaks jõkke ja laskuvad merre järgmisel kevadel.

Põlula kalakasvandusest asustatakse noorkalu jõgedesse kaks korda aastas: kevadel ja sügisel, kui jõgede ja kalakasvanduse veetemperatuurid on sarnased ning jõgede asurkonnad vajavad kalakasvatusliku taastootmise tuge.

Noorkalade asustamiseks väljastas Keskkonnaamet asustamisload, mis tuginevad Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi soovitusele ja kalade head tervislikku seisundit kinnitavale veterinaar- ja toidulaboratooriumi uurimisteatele.

Alates 1997. aastast on Põlula kalakasvatuskeskus jõgedesse asustanud üle 5,2 miljoni lõhe, meriforelli ja jõeforelli noorkala. 2014. aasta alguses liideti keskus RMK koosseisu.