Koguperefestival “Puude taga on inimene” juhib tähelepanu Eesti ühiskonna probleemidele

PTOI Puudega inimesed tulevad juba teist korda riigile appi, korraldades 11. juunil Tallinna Stroomi rannas tasuta koguperefestivali “Puude taga on inimene”, mille eesmärk on vähendada suhtluslõhet Eesti ühiskonnas. Festivali saavad nautida lapsed ja eakad, pimedad ja kurdid, ettevõtjad ja töötud – kõik inimesed suudavad olla iseseisvad, kui nende vajadustega on arvestatud.

“Soovin pöörata tähelepanu sellele, et tegemist ei ole puudega inimestele suunatud üritusega,” rääkis festivali korraldaja Tiia Sihver. “Meie soov on sellega pöörata ühiskonna tähelepanu inimestele üldiselt, märgates esmalt nende oskusi ja võimeid, mitte puudusi ja erinevusi. Üldjuhul märgatakse puudega ning lihtsalt teistsuguste inimeste puhul kõigepealt just erinevust ning alles seejärel märgatakse tema iseloomu, oskusi jne. Kohanemine võtab aega. Alles siis, kui esmasest kohmetusest on üle saadud, suudetakse näha, et puudega inimesed tegelevad samade asjadega, millega tavalised inimesed, ja on samasugused täisväärtuslikud inimesed nagu kõik teised koos oma isikupärade ja veidrustega.”

Eesti ühiskonna jaoks ei ole festivali korraldajate sõnul selline mõtteviis veel tava- ega harjumuspärane.

“Tegelikult on see sama normaalne nähtus, kui võrrelda näiteks laste ja eakate inimeste võimekuse erinevust,” lisas Tiia Sihver. “Ka pikad ja lühikesed inimesed teevad samu asju, ainukese vahega, et kasutavad selleks erinevaid võtteid. Puudega inimesed elavad täpselt samasugust elu nagu kõik teised, lihtsalt n-ö töövõtted on teised.”

Kuidas pime inimene filmi näeb või laskmissporti harrastab? Kuidas kurt inimene laulu kuuleb või ratastoolis inimene korvpalli mängib ning kuidas käteta maalida saab? Kõikidele nendele küsimustele lubavad festivali korraldajad ürituse päeval vastused anda.

“Seda kõike saab näha ja soovi korral ise proovida, sest meie kogupereürituse programm on tihe ja mitmekülgne. Kunst, kultuur, sport, meelelahutus – kõik need valdkonnad on esindatud,” lisas Sihver.

2013. aasta kogupereüritus “Puude taga on inimene” tõi arenguid juba esimesel korral. Kultuuriminister saatis sõnumi festivali lõppüritusele, et alates 2014. aastast varustatakse Eesti filmi instituudi toetatud täispikad mängufilmid, animafilmid ja üle 50 minuti pikkused dokumentaalfilmid vaegkuuljatele ja -nägijatele mõeldud tiitritega.

MTÜ Puude taga on inimene (www.puudetagaoninimene.ee ) lõid ettevõtlikud eestimaalased, kelle missiooniks on ühiskondliku suhtluslõhe vähendamine puudeta ja puudega inimeste vahel. MTÜ PTOI tegeleb puudega inimestele oluliste teemadega, nagu näiteks liikumine linnaruumis, ligipääs kultuurisündmustele ja kaasatus. Koos hea partneri Eesti töötukassaga tegeleb ka tööhõive küsimusega. Lisaks jagatakse oma kogemusi ja oskusi teistele Eesti kultuurikorraldajatele, et ka nemad saaksid oma sündmuse teha kõigile ligipääsetavaks.