Algas konkurss keskkonnasõbraliku põllumajanduse parimate näidete leidmiseks

Maamajanduse infokeskuse maaeluvõrgustik kuulutas välja konkursi “Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust!”, mille eesmärk on tõsta esile parimaid näiteid Eesti maaelu arengukava 2007-2013 toel ellu viidud põllumajanduslikest keskkonnategevustest, mis on aidanud muuta Eesti põllumajandust veelgi keskkonnasõbralikumaks.

Eesti maaelu arengukava toel majandati möödunud eelarveperioodil keskkonnasõbralikult ligikaudu 400 000 hektarit põllumajandusmaad ning mahepõllumajanduslikult üle 126 000 hektari,” ütles maamajanduse infokeskuse maaelu- ja innovatsioonivõrgustiku osakonna juhataja Krista Kõiv. “Toetuste abil on hooldatud poollooduslikke kooslusi, rajatud kiviaedasid, toetused on aidanud säilitada ohustatud tõugusid ja liike. Konkursiga soovime tõsta esile parimaid näiteid elluviidud keskkonnategevustest ja selle kaudu tunnustada põllumehi, kes keskkonnahoidlikku põllumajandusse panustavad. Oleme selleks kuulutanud välja konkursi, et edulood kokku koguda, parimad välja selgitada ja neid jagada.”

Maamajanduse infokeskus ootab konkursil osalema põllumajandustootjaid, kes on saanud põllumajanduslikke keskkonnatoetusi Eesti maaelu arengukava 2007-2013 II telje raames.

Näiteid kogutakse viies kategoorias:

· Looduslik elurikkus

· Mullakaitse

· Veekaitse

· Ohustatud liigid

· Maastikud

Igas kategoorias valitakse välja neli parimat, keda külastab maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmetest moodustatud hindamiskomisjon. Parimad edulood kuulutatakse välja 17. septembril Eesti vabaõhumuuseumis toimuval leivapäeval.

Konkursil osalemiseks tuleb täita ankeet ning saata see hiljemalt 15. maiks aadressil konkurss@maainfo.ee.

Varem on maaeluvõrgustik korraldanud näidete kogumiseks konkursse “Märka Leaderit!” (2011), “Märka uuenduslikku põllumajandust!” (2012), “Põhja- ja Baltimaade Leaderi rahvusvahelised koostööprojektid” (2013) ja “Maaturismi edulood” (2014).

Taust:

Ligikaudu 40% Eesti maaelu arengukava eelarvest makstakse keskkonnatoetusteks. Eelarveperioodil 2007-2013 maksti maaelu arengukava raames toetust:

· ligi 400 000 hektari põllumajandusmaa keskkonnasõbralikuks majandamiseks;

· mahepõllumajanduse toetust 126 000 hektari kohta;

· loomade karjatamise toetust 115 000 looma heaoluks;

· 3100 ohustatud tõugu looma pidamiseks ja kohaliku sordi Sangaste rukki kasvatamiseks;

· hooldati poollooduslikke kooslusi 25 000 hektari ulatuses;

· maksti kompensatsiooni keskkonnakaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu eest 78 000 hektaril Natura 2000 aladel ning

· taastati 100 kilomeetrit kiviaedasid.

Edulugude kogumist korraldab maamajanduse infokeskuse maaeluvõrgustiku üksus koostöös põllumajandusuuringute keskuse ja maaeluministeeriumiga ning seda rahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eelarvest.

Lisainfo:

Reve Lambur, tel. 5298 009

konkurss@maainfo.ee

www.maainfo.ee/konkurss2016