Eneli Arusaar: tore on oma musirulle lugemistuhinas näha ja kuulda

Sindi linnaraamatukogus teatakse juba aastaid, kuidas innustada lapsi väga varakult lugema ja kasvatada uut põlvkonda raamatukogu külastajaid.

Raamatukogusõbralikuma õpetaja aunimetuse pälvinud Eneli Arusaar Foto Urmas Saard
Raamatukogusõbralikuma õpetaja aunimetuse pälvinud Eneli Arusaar. Foto: Urmas Saard

Täna hommikul külastasid linnaraamatukogu direktor Ene Michelis ja lasteosakonna vanemraamatukoguhoidja Rita Raudsepp Sindi ainsat kooli ja lasteaeda, et tunnustada siinses kultuuripinnases kasvavaid noori lugejaid ja nende õpetajaid.

Seitsmendat hooaega toimus linnaraamatukogus välja kuulutatud lugemisvõistlus Lugemistuhin, mis kestis mullu 1. oktoobrist kuni tänavu 31. märtsini. Osalema oodati Sindi gümnaasiumi algklasside ja põhikooli astme õpilasi. Seekordne Lugemistuhin korraldati klassidevahelise võistlusena. Võistulugemise võitmiseks pidi õpilane ette antud aja jooksul lugema võimalikult rohkem raamatuid ja iga raamatukogust laenutatud eakohase raamatu läbilugemise järel kujundama vabas vormis A4 mahuga töölehe. Võitja klassi paremus selgitati vastavalt loetud raamatute summeeritud hulgale. Võrdsete tulemuste korral otsustati klassi paremus teise võistleja ees selle alusel, kelle töölehed osutusid hindajate arvates huvitavamaks või sisukamaks. Võitjaks tunnistati õpetaja Eneli Arusaare IIa klass, kus loeti üle 200 raamatu. Isikupõhiselt pälvis lugeja auhinna IIb klassi õpilane Lisette Laanepõld. Tänukirjadega peeti meeles eranditult kõiki Lugemistuhinast osavõtnud klasse.

Aastal 2010 sündis mõte tunnustada ka raamatukogusõbralikku õpetajat. Aunimetus omistatakse igal aastal üksnes ühele lasteaia või kooli õpetajale, kes toob tihedamini lapsi raamatukokku ja on ka ise raamatukogu sagedane kasutaja, osaleb raamatukogu ettevõtmistes või abistab raamatukogu ürituste ettevalmistamisel. Auväärse esimese tiitli saaja oli Eneli Arusaar ja nüüd pälvis raamatukogusõbralikuma õpetaja nimetuse taas Eneli Arusaar. Möödunud kevadel austati selle tiitliga Sindi lasteaia Mesimummude rühma õpetajat Piia Veeroja.

Tänavu 11. veebruaril sai üheksakümneseks armastatud lastekirjanik Heljo Mänd. Raamatukogutund “Heljo Mänd on vahva kirjanik” tõi raamatukokku kahe nädala jooksul 188 toredat poissi ja tüdrukut ja 24 õpetajat. Seejärel jäädi ootama teemakohaseid joonistusi, millest 22. märtsil seati üles näitus raamatukogu trepikojas.

Juubeliga seoses korraldati Sindi gümnaasiumi 1.-4. klasside õpilastele ja Sindi lasteaia lastele joonistusvõistlus „Heljo Mänd on vahva kirjanik“. Tulemused on järgmised.

Lisette Laanepõld Foto Urmas Saard
Lisette Laanepõld. Foto: Urmas Saard

3-5 aastased:
1. koht Rannar Viitman
2. koht Mirtel Akkaja
3. koht Rianna Kõrboja

6-7 aastased:
1. koht Gregor Proover
2. koht Greeta Liisi Metsaveer
3. koht Tristjan Hansalu

2-4. klass:
1. koht Mirtel Metsmaa
2. koht Villem Saarse
3. koht Sander Gerassimov

Siinsete tunnustuste ära märkimisel oleks paslik meenutada sedagi, et alles novembris jagus Pärnu keskraamatukogu tänukirju ka Sinti! 30 tööaasta eest Pärnumaa raamatukogudes (Toris ja Sindis kokku) sai tunnustuse Rita Raudsepp ja 20 tööaasta eest Anne Pusse. Olgu lisaks märgitud, et Raudsepp on olnud ametis kolm aastat ka ENSV Riiklikus Laste- ja Noorteraamatukogus ning Anne 27 aastat raamatukaupluses Looming.

Eneli Arusaar on juba korduvalt kinnitanud, et tore on oma musirulle lugemistuhinas näha ja kuulda. „Au ja kiitus kõigile! Aitäh juhendajatele ka!“ Aga mida siis nii tema kui kõigi teiste musirullid ise on lõppenud hooajal Lugemistuhinas näinud ja kuulnud? Mõned näited toovad toimunu ka lugejatele pisut lähemale.

Vastavalt idamaade tosina-aastasele kronoloogilisele tsüklile on 2016. aasta Punase Tuleahvi aasta, mis algas ööl vastu 8. veebruari ja lõpetab oma ringi järgmise aasta 27. jaanuaril. Lugemistuhina pesas leidis seetõttu aukoha ka ahv, kes olnud mõnegi jutustuse või luuletuse peategelaseks.

2. veebruaril antakse vanarahva teada külmale lõplikult viimane hoop ja külma süda lüüakse lõhki. Just sel päeval oli Lugemistuhina pesas mõttekohaks küünlapäev, kui talvel teine silm vett jooksma, kõrred “lund vihkama” ja siga “kõrva paistma” hakkas. Aga lastekirjanduse tuba jäid kaunistama pildid küünaldest.

Paavlipäeval asus Lugemistuhina pesas kesksel kohal lumememm. Loeti Leelo Tungla raamatut “Sinilillega lumememm”. Iga osaleja tegi lumememmest pildi, kasutades selleks vana ajalehte, värvilist paberit, liimi ja kääre.

Kuid Lugemistuhina pesas on olnud teemaks ka puu. Loeti raamatut “Meie suur puu”, lõigati, kleebiti, joonistati puud.

Jõulukuul valmistas iga laps Lugemistuhina pesas vastavalt oma muinasjutulistele kujutlustele ja oskustele pühadekaardi.

Lugemistuhina pesas on loetud ka muinasjutte kaladest, vesteldud kalal käimisest ja meisterdatud veealust maailma.

Pipi Pikksukk sai mullu kevadel seitsmekümneseks. Lugemistuhina pesas räägiti sel puhul Astrid Lindgrenist ja ühe tema raamatu peategelasest Pipist.

Urmas Saard