Lääne-Viru ideede laat keskendub tänavu taaskasutusele

7. aprillil kell 10 algab Rakvere ametikoolis Lääne-Viru maakonna suurim noorteüritus ideede laat. Üritusele registreerimine kestab 4. aprillini.

Lääne-Viru maavanema Marko Tormi sõnul on Virumaa üks suurimaid noorteüritusi ideede laat suurepärane näide erilisest ideest, mõttejõust ja korraldajate energiast.

“Kõik kokkupanduna on loodud maakonna noortele suurepärane väljund oma ideede realiseerimiseks ja teisalt ka sisend oma kogemuse ja praktikate jagamiseks omaealistega. On Ideede laat ju oma 1005 osalejaga Virumaa üks suurimaid noortesündmusi ja tunnistatud eelmisel aastal ka Eesti aasta noorteürituseks,” sõnas Torm. “Soovin aktiivset osavõttu, avatud meelt ja häid ideid sellesse päeva. Mis veelgi olulisem – julgust ja jõudu nende ideede ellurakendamiseks.”

Ideede laada koordinaatori, Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna vanemspetsialist Merle Maimjärv-Mirka märkis, et viiendal ideede laadal on esimest korda  tehnika- ja teadusalaste töötubade kõrval fookusesse tõusnud erinevad taaskasutuse ja keskkonnateemalised töötoad. Uue suunana on seekordsel laadal töötubade valik õpetajatele. Samuti saab ka sel aastal näha teadusteatrite vaatemängulisi ja õpetlikke etendusi.

Laata külastama ja tegevustes osalema on oodatud kõik õpilased alates 4. klassist, gümnasistid ja tudengid, nii koolijuhid, õpetajad, noorsootöötajad, lapsevanemad kui ka teised huvilised.

Ideede laadal osalemiseks palutakse grupi juhendajatel või klassijuhatajatel registreerida grupp kas elektroonselt http://ideedelaat.weebly.com/registreerimine.html või kirjutada e-posti aadressile haridusosakonad@laane-viru.maavalitsus.ee kooli nimi, õpilaste arv ja juhendaja nimi ning kontaktandmed. Grupiväline registreerimine toimub samamoodi.

Ideede laada korraldamist toetab Lääne-Viru maavalitsus, Eesti Noorsootöö Keskus, Europe Directi Lääne-Virumaa teabekeskus, Lääne-Viru omavalitsuse liit, SA INNOVE ja Lääne-Viru arenduskeskus Euroopa regionaalarengu fondi meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” kaudu tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.