Taastatakse Otepää kultuurikeskust

Pikka aega remondis seisnud Otepää Kultuurikeskuse I korruse renoveerimistööd on täies hoos. Hetkel on üles võetud põrandad saalis, galeriis, fuajees ja laval. Sügishooajaks on plaanis maja töökorda saada.

004 Otepaa kultuurikeskuse renoveerimine Foto Monika Otrokova
Otepaa kultuurikeskuse renoveerimine. Foto: Monika Otrokova

Otepää kultuurikeskuse praegune hoone avati 6. novembril 1954. a. Maja ehitati vana seltsimaja kohale. Seltsimajas asus tollal ka tuletõrjehoone. Hoone projekteeris tuntud Viljandi arhitekt Johannes Fuks.

Kultuurimaja renoveerimist oodati pikka aega, suuremate tööde tegemiseks on aga kahjuks vahendeid nappinud. 2014. aastal vahetati saali-, galerii- ja lava osa katus ning avariilised katusekandekonstruktsioonide osad. Kuna ehitustööde käigus selgus saali- ja lavalae konstruktsioonide ohtlikus, siis lammutati täielikult olemasolevad laed ning vahetati välja lagede kandekonstruktsioonid. Edaspidi on plaanis taastada laed esialgsel kujul. Katusevahetust finantseeriti valla eelarvest, töid teostas Hansa Ehitus Eesti AS.

“Eelmisel aastal vahetati välja küttesüsteem ning sellel aastal on plaanis rekonstrueerida kultuurimaja I korrus. Pannakse uued põrandad nii saali kui ka galeriiosasse, taastatakse laed, ehitatakse uus lava, vahetatakse välja elektrisüsteemid, soetatakse uus mööbel ja lavatehnika,” selgitas Otepää vallavanem Kalev Laul. “Selleks on valla eelarvest planeeritud 500 000 eurot.”

Riigihalduse ministri rahandusministeeriumi juurde moodustatud komisjon eraldas hasartmängumaksust rahastatavast regionaalsete investeeringutoetuste programmist Otepää kultuurimaja tarbeks 32 000 eurot. Toetusega kavatsetakse renoveerida kultuurimaja galerii ja terrass. Renoveerimistöid teostab riigihanke tulemusel OÜ Sepmar, tööd peaksid valmima selle aasta suve teises pooles.