Võrumaa Metsaomanike Liit tähistab oma 20. tegevusaastat

Võrumaa Metsaomanike Liit
Võrumaa Metsaomanike Liidu logo

Eesti üks vanemaid tegutsevaid metsaühistuid, MTÜ Võrumaa Metsaomanike Liit, tähistab täna oma 20. tegevusaastat. 30. jaanuaril 1996. aastal kogunesid 13 Võrumaa metsaomanikku koosolekule ja otsustasid asutada metsaomanike ühenduse. Praeguseks on jäänud metsaühistu liikmeskonda kolm kunagist asutajaliiget.

Võrumaa Metsomanike Liidu asutamise juures olnud ja esimesse, siis veel ajutisse juhtimisorganisse valitud metsakorraldaja Ülari Kasak meenutab, et tegelikult arutati metsaühistu asutamist juba varem. “Üheksakümnedate esimesel poolel oli aktiivselt käimas maareform, nii et metsale pöörati mõnevõrra vähem tähelepanu. Natuke sai metsaasjadega tegeleda Taluliidu tegevuse raames ja olid isegi mõned õppepäevad. Võrus hakkasid mõned metsamehed ühistu loomise teemat küll arutama, kuid algul ei võtnud see vedu. Kuid metsaomanikke tuli järjest juurde ja leidus ka aktiivne eestvedaja, Toomas Krevald. Missos juba oli väike metsaühistu ja nii sai ka Võrus asi ära tehtud,” räägib Kasak.

Võrumaa Metsaomanike Liidu praegune tegevjuht Erki Sok lisab, et tema liitus metsaühistu tööga 2005. aastal. “Esialgu erametsanduse tugiisikuna, hiljem olen töötanud tegevjuhina. Kogu aeg oleme püüdnud edasi areneda – kui 2005. aasta lõpuks oli meil liikmeid 65, siis praeguse seisuga on meil juba 671 liiget. Pidevalt oleme arendanud ka pakutavaid teenuseid, välja oleme jõudnud nii-öelda “täisteenuseni” – teeme kõike, metsa istutamisest palgi müügini. Aga meie metsaomanikud on iseseisvad, enamus teevad midagi ka ise metsas oma kätega ära,” räägib Sok.

Praegu tegutsevatest metsaühistutest on Võrumaa Metsomanike Liit üks vanimaid. EEML kroonika andmetel on vanemad vaid Rakvere Metsaühistu ja Tartu Metsaomanike Selts, teised paarkümmend aastat tagasi tegutsenud metsaomanike ühendused on liitunud suuremates ühistuteks või lõpetanud oma tegevuse. “Võrumaalt on pärit tugevad algatused,” muigab Sok. “Ka praegune SA Erametsakeskus sai Võrust alguse, enne kui Tallinna kolis. Hiljem oleme olnud üks neljast metsaühistust, kes moodustasid Keskühistu Eramets puidumüügi korraldamise tarbeks. Usume, et ka meie metsaühistu suudab jätkuvalt kasvada ja areneda ning olla edukas Võrumaa metsaomanike esindusorganisatsioon. ”

Metsaühistu tegevuses peab Sok oluliseks seda, et metsaomanike huvid oleksid alati meeles. “Positiivne näide on ajast, kui Metsameetme toetuste juures algselt keelatud omatöö sai abikõlbulikuks võideldud. Eks seda juttu oli ka teiste poolt räägitud, et kord vajab muutmist, kuid vist juhtusin õigel ajal ja õiges kohas olema,” meenutab Sok tulemuslikku koosolemist tollase põllumajandusministriga.

“Konkreetselt minu algatusel on muudetud ka tulumaksuseadust. Oleme kokku kutsunud Võrumaal ümarlaua kobraste kahjustuste teemal ja Natura metsamaa toetuse kontrolli probleemidele lahenduste otsimiseks. Enim aega on kulunud seoses Haanja looduspargi uue kaitse-eeskirja koostamisega seotud probleemidega. Haanja probleemidega oleme koostanud pöördumisi, käinud korduvalt Tallinnas ja oleme koostanud lausa Brüsselisse kirja, et seista meie liikmete huvide eest,” loetleb Sok tehtut.

“Oleme korraldanud metsanduslikke õppepäevi ja koolitusi. Populaarseimad on alati olnud maksunduse teemalised koolitused. Aastaid oleme tegutsenud ka Võrumaa kooliõpilastega ja neile üritusi korraldanud. Peame lastele loodushariduse andmist väga tähtsaks, sest siis oskab inimene suureks saades ka metsa ja looduse väärtust hinnata ning saab aru, et vana metsa raie on elu ja metsamajanduse loomulik osa.”