Avatud on KÜSKi arenguhüppe taotlusvoor

Kysk_logoKodanikuühiskonna Sihtkapital avab juba kolmandat korda  arenguhüppe taotlusvooru, kuhu ootab vabaühendustelt 2. veebruariks 2016 selliseid projekte, mis keskenduvad organisatsiooni tegevusvõimekuse suurendamisele, et saavutada ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel oluline arenguhüpe.

Toetust saab küsida kuni 12 000 eurot ning projekti saab teostada ajavahemikul 1. mai 2016-31. mai 2017. Et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi, eeldatakse, et projekt kestab vähemalt 8 kuud. Kokku on voorus jagada 300 000 eurot.

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse põhjalik analüüs lähtuvalt oma arenguvajadustest. See peab olema organisatsiooni terviklikult käsitlev ning tulevikku vaatav. Projektiga võib arendada nii ühte kui ka mitut tegevusvõimekust, kuid fookus(t)e valimine peab olema selgelt, analüüsist lähtuvalt põhjendatud.

Taotlema on oodatud nii piirkondlikult, üleriigiliselt kui ka rahvusvaheliselt tegutsevad vabaühendused. Projektide esitamise tähtaeg on 2. veebruar 2016 kell 15.

Kõik vajalik teave taotlemise tingimuste ja infopäevade kohta on leitav siit: http://kysk.ee/taotlusvoorud/ah16