Pärnu Väärikate ülikooli lõpetanute hulgas oli 86,5 protsenti naisi

Täna toimus Strand Spa & Konverentsihotellis Pärnu kolledži Väärikate ülikooli lõpuaktus, kus 431 lõputunnistust ootas elukestvatele õppuritele väljajagamist.

Henn Vallimäe tänab Pärnu Väärikate ülikooli vabatahtlikke abilisi Foto Urmas Saard
Henn Vallimäe tänab Pärnu Väärikate ülikooli vabatahtlikke abilisi. Foto: Urmas Saard

Ligemale paar tuhat aastat tagasi

Pärnu kolledži direkor Henn Vallimäe meenutas pöördumises õppurite poole esimese aastasaja lõpul ja teise alguses elanud Vana-Rooma poeeti Decimus Iunius Iuvenalis’t (ingliskeelsena Juvenal), kes kirjutas kuulsa teose ”Satiir” ning on paljuski inspireerinud oma järeltulijaid. Juvenal toonitas, et rikkuse ja võimu tagaajamise ning ilukõnede pidamise asemel peaks tegelema ka oma vaimuga. Sellest ka ütlemine: terves kehas terve vaim (mens sana in corpore sano). ”Täna on siia tulnud kõik need, kes oma vaba aega ei sisusta vaid kulinaaria ja meelelahutusega! Siin hinnatakse ärksat vaimu ja vaimutoitu,“ ütles Vallimäe.

Analüüsi tulemustest

Järgnevalt tegi direktor huvitava tulemuseni viinud arvutuse: „Tänavu täitub 30 aastat Tartu ülikooli viibimisest Pärnus – 1699-1710 võrdub 11 aastat ning 1996-2015 võrdub 19 aastat, mis teeb kokku 30!“ Pärnu kolledži algatusest on saanud üleriigiline elukestva õppe üks parematest kui mitte parim programm. „Ainuüksi Pärnus on nüüd juba 6 aasta jooksul välja antud 2341 Väärikate ülikooli lõputunnistust, neist viimasel aastal 431. Sellest naistele 373 ehk 86,5% ja meestele 58 ehk 13,5 %. Lõpetanute protsent alustanutest on 92%, braavo! Kõikidel loengutel, mida oli 15, osales ilma ühegi puudumiseta 156 õppurit, lisaks õpikodades ja õppekäikudes 102. Kõigil aastatel on kursused edukalt lõpetanud tervenisti 95 õppurit. See tõendab taaskord, et Väärikate ülikool on avatud alati ka uutele tulijatele.“

Kuulajate ees esines avaliku sektori poolt eurovolinik Siim Kallas, peaminister Taavi Rõivas, Riigikogu liikmed Juhan Parts, Rein Lang, Annely Akkermann, Kadri Simson, Ants Laaneots, endine maavanem Andres Metsoja, sotsministeeriumi poolt Liidia Sontak ja Eha Lannes, Pärnu linnavalitsusest Liina Hansen ja Krista Nõmm, akadeemikutest Liina Puusepp, ka kolledži direktor Henn Vallimäe, ärisektorist Gunnar Toomemets, vabaühenduste poolt Mare Mätas, Urmas Leppik, Riina Solman.

Üle poolte 70- kuni 79-aastased

Sindi Gümnaasiumi õpilased Foto Urmas Saard
Sindi Gümnaasiumi õpilased. Foto: Urmas Saard

„Mõned päevad tagasi tegi Pärnusse dessandi Eesti Teaduste Akadeemia ning kolm akadeemikut. Tarmo Soomere, Toomas Asser ja Urmas Varblane tegid oma teemadel atraktiivsed ettekanded. Kindlasti leiaks tänase 79 liikme seast huvipakkuvaid esinejaid,“ arutles Vallimäe, kes on teinud ka õppurite vanuselisest koosseisust huvipakkuva analüüsi. Kõige arvukam vanuserühm on 70-74-aastased, 29%; järgnevad 75-79-aastased, 25%. Seega siis vanuses 70 kuni 79 moodustavad üle poolte, ehk 54%. Järgneb 60-64 vanuserühm 11 protsendiga ja 50-59 aastat on esindatud vaid veidi alla 4 protsendi. Eakamatel on rohkem vaba aega, tahtmist ja huvi, ilmselt ka suhtlemissoovi. Ilmselt on nooremad hõivatud tööturul ning saavad oma info ja suhtlemisvajaduse kätte muudes võrgustikes.

Tänavu 141 õppuri seas läbi viidud küsitluse tulemusena hinnati viieks huvitavamaks lektoriks Ants Laaneots, Siim Kallas, Rein Lang, Mare Mätas ja Juhan Parts. Neli poliitikut viiest! Väljasõitudest ja õppekäikudest jäi eriti meelde KUMU, Tallinna Teletorn ja Botaanikaaed, Jääaja muuseum ja AHHAA keskus, Sibulatee ja Peipsi rannik.

Tuleviku teemadest on välja pakutud tervis, loodus, kultuur, Eesti, Pärnu, poliitika, kaitsevägi, Euroopa Liit, õigusküsimused, varia. Lektorite osas pakutakse tervenisti 79 nime, kellest juba 15 on esinenud. Vallimäe sõnul on heameel tõdeda, et mõnes mõttes ollakse ajast ees tervenisti 5 aastat! „13. veebruaril 2014 kiitis valitsus heaks elukestva õppe strateegia aastateks 2014-2020. Strateegia toob välja viis väljakutset, millest tänasele auditooriumile oleks olulised vahest kaks. Digipööre, digioskused ja juurdepääs digitehnoloogiale. Aga ka võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv. Eesmärk on kõigile võrdsete võimaluste loomine elukestvaks õppeks.

Valter Parve Foto Urmas Saard
Valter Parve. Foto: Urmas Saard

Õigel kursil

Õppureid olid tervitamas Pärnu maavanem Kalev Kaljuste, maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse juhataja Hede Martšenkov ja Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Kaljuste tunnistas, et teab omast käest, kuidas lugemine, uurimine, mõtlemine ja avastamine paneb uusi seoseid looma ning loob ühendusi vanade tarkustega. Lisaks veel elukogemus, mis aitab eluseadusi lahti mõtestada ja nendes oma kohta leida. „Tark ja elukogenud inimene on ilus inimene. See ilu pole ainult väline. Ilu all saab mõista oskust eluga väärikalt toime tulla, tahet ilmaasjades kaasa rääkida, soovist panustada lähedaste ja sõprade heaolusse. Esivanematelt talletatud teadmiste ja oskuste edasiandmine hoiab meid õigel kursil,“ rääkis maavanem ja tsiteeris õpetaja Lauri: „Tule aga uuel aastal jälle, mis sest, et juba suur poiss oled!“ Veel meenutas ta eesti kirjandusklassiku ütlust: „Õppige! Õppige kui hullud,“ ütles õpetaja Maurus Tammsaare „Tões ja õiguses“.

Investeering teadmistesse teenib parimat intressi

Investeering teadmistesse teenib parimat intressi Foto Urmas Saard
Investeering teadmistesse teenib parimat intressi. Foto: Urmas Saard

Õppeaasta viimase lühiloenguga „Elutarkus on väärtus“ esines Valter Parve, kes soovis tungivalt kinni hoida aastasadadega kogetud elutarkustest ja püsiväärtustest.

Meelelahutust pakkusid Pärnu ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja Kadri Keskküla juhendamisel ansamblid Lühis ja Tühik. Sindi Gümnaasiumi õpetaja Eneli Arusaar tõi Strandi Jurmala saali lavale esinema 5a klassi 27 õpilast, kelle klassijuhataja on Mariko Passel. Samad lapsed olid kuni neljanda klassini Arusaare õpilased. Kava nimetus oli “Veel olen laps, kes päiksekiiri püüab”. Eeskava sisaldas muusikapalasid, pilliseadeid, luulet, tantsu. Muusikaõpetaja Jelena Kuvšinova saatis klaveril ja dirigeeris suure koori ees.

Väärikate ülikooli heaks töötavaid inimesi tänati tänukirja ning tassiga, millele oli kirjutatud: Investeering teadmistesse teenib parimat intressi. Tassid kujundasid Pärnu kolledžis majandust õppivad gümnasistid.

Pärnu Väärikate ülikooli projekti algataja ja juhtija on Mari Suurväli. Pärnu eeskujul töötavad sarnased ülikoolid ka Tartus, Tallinnas, Kuressaares, Narvas.

Urmas Saard