Käimas on passiivse joomise teemaline kampaania

Eesti Karskusliit käivitas aprillis Norway Grantsi ja Sotsiaalministeeriumi rahastatud alkoholi kahjudele suunatud meediakampaania. 

Kampaania peamisteks osadeks on tele- ja raadioklipid, internetibännerid, temaatiline koduleht jms. Teavituskampaania viiakse läbi nii eesti kui ka vene keeles.

“Alkoholikahjust rääkides ei saa me keskenduda ainult alkoholi tarvitajale ja selle mõjule tema tervisele,” ütles projekti eestvedaja, Eesti Karskusliidu esimees Lauri Beekmann. “Termin “passiivne joomine” viitabki laiemale kahjule, mida kogevad inimesed alkoholi tarvitaja ümber. Alkoholiprobleem ei ole näiteks ainult regulaarselt alkoholiga liialdaval pereisal, see probleem on selles pildis ka abikaasal ja lastel. Inimene ei joo alkoholi praktiliselt kunagi üksinda. Keegi saab alati mingil moel mõjutatud. Ja see on äärmiselt oluline argument sellesse probleemi sekkumiseks. Nii seaduseandjate kui terve ühiskonna jaoks.”

Mis on passiivne joomine? 

Passiivne joomine, sarnaselt passiivsele suitsetamisele, viitab kahjule, mida põhjustatakse teistele alkoholi joomisel. Nende kahjude hulka kuuluvad sündimata lastele tekitatud vigastused, vanemate joomise mõju lastele, roolijoodikute põhjustatud õnnetused, koduvägivald ja alkoholiga seotud seksuaalvägivald, kuid ka rahu rikkumine, vandalism ja kaaskodanike häirimine

Kampaania koduleht: www.passiivnejoomine.ee

Projekti Facebooki leht: www.facebook.com/passiivnejoomine

Share via
Copy link
Powered by Social Snap