Võrumaa aasta küla konkurssi pikendati 16. märtsini

Kuna Võrumaa aasta konkursi žüriil oli põhjust arvata, et info konkursist ei ole jõudnud kõikide küladeni, võetakse aasta küla kandidaate vastu kuni 16. märtsini.

Võrumaa aasta küla valimist veab külaliikumise Kodukant volitusel tänavu eest MTÜ Vastseliina Külade Ühendus. Võrumaa aasta küla esitatakse omakorda Eesti külaliikumise Kodukant üleriigilisele aasta küla konkursile.

Aasta küla valimisega soovitakse avaldada tunnustust küladele, külade piirkondadele või alevikele tubli tegutsemise eest.

Aasta küla peaks olema viimase kolme aasta jooksul silma paistnud oma kogukondliku positiivse arengu ja külasisese koostööga. Kasuks tulevad külaarenduslike ja kogukonda liitvate projektide ja eestvedamiste edukas algatamine ja teostamine, lisapunkte annab ajaloo talletamine. Aasta küla valimisel hinnatakse ühistegevusi ja koostööd avaliku sektoriga ning avatust ja tuntust maakondlikul või riiklikul tasandil.

Aasta küla kandidaadi võib esitada igaüks. Selleks tuleb täita ankeet ja saata see aadressil akuhlap@online.ee. Lisainfo samalt meiliaadressilt või Aado Kuhlapilt telefonil 5140 920.

Aasta küla valivad välja Võru maavalitsuse, Võrumaa arenguagentuuri, MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, MTÜ Piiriveere Liider ja MTÜ Vastseliina Külade Ühendus esindajad. Žürii valikul teise vooru pääsevaid külasid on žüriil kavas külastada 20. märtsil.

Aasta külasid valitakse üle aasta ehk Eesti külade maapäeva toimumise aastal. Tänavu kuulutatakse Eesti aasta küla välja 7. augustil Järvamaal Eesti Külade XI Maapäeval.

Aasta küla konkursi ankeedi ja täpsema info leiab siit.