Võru põhikooli direktoriks valiti Kaider Vardja

Fotol Kaider Vardja

Võru linnavalitsuse korraldatud konkursi asutatava Võru põhikooli direktori ametikoha täitmiseks võitis Vana-Võrumaalt pärit, praegu Missos koolidirektori ametit pidav Kaider Vardja.

Põlvamaal sündinud ja keskkooli lõpetanud, Tallinna Pedagoogikaülikoolis eesti keele ja kirjanduse alal magistrikraadi ning koolijuhi kvalifikatsiooni omandanud Vardja kandideeris uude ametisse, kuna peab kooli juhtimist oma kutsumuseks. “Esimese valiku, jätkamise gümnaasiumi- või kutseõppes, teeb õpilane kohustusliku hariduse omandanuna põhikooli lõpetades. Soovin, et Võru põhikool, mis tekib kahe käigus oleva kooli integreerumise tulemusena, oleks edukas ja ajakohane kool, kus õpiksid ja töötaksid koos minuga õnnelikud õpilased ja pedagoogid ning oleksid parimad koolitöötajad. Kooli lõpetaksid edaspidises elus edukalt toime tulevad inimesed,” seisab tema motivatsioonikirjas.

Tuleval nädal 47-aastaseks saava mehe sõnu ja renomeed kinnitab tema senine teenistuskäik: Rapla ühisgümnaasiumi direktor (2001-2004), Tabasalu ühisgümnaasiumi direktori asetäitja (2004-2010) ja Misso kooli direktor (alates 2013). Paljudes hariduselu valdkondades pädev ja töökogemust omav Vardja pooldab demokraatlikku juhtimisstiili ning on uuenduslik. “Soovin tagada kooli pideva arengu, samas olen ka traditsioone ja akadeemilisust hoidev,” rõhutab ta. Uues ametis tahab ta kooli töötajatele ja õpilastele luua võimaluse koolielu puudutavates küsimustes aktiivselt sõna sekka öelda, erinevate töölõikude eest vastutada ning osaleda erinevates ettevõtmistes, kaasates kooliellu ka lastevanemad ja teised huvirühmad.

Erinevate kursuste lektorina on Vardja käsitlenud kooli arengukava, õppekava ja koolituspoliitika koostamist, projektijuhtimise ning emakeeleõpetuse ainestikku. Märkimisväärne on seegi, et alates 1997. aastast on ta kaasautorina tegelnud eesti keele ja kirjanduse õppevara koostamisega. Eraldi mainimist väärivad II kooliastme kirjanduse õppekomplektid Tuulepesad” (2006) ja “Kivikillud” (2007), samuti Vardja oma sulest ilmunud “Vana Maja lugu” (2009).

Kümmekond aastat tagasi alustas ta tööd üldhariduskoolide üle-euroopaliste õppe-kasvatustööarenduslike projektidega. Pärast seda on ta algatanud ja kirjutanud projekte, juhtinud projektitö öd Eesti-poolse projektijuhina ning leidnud partnereid nii Eesti kui ka välisriikide koolidest, samuti omavalitsustest.

Viimastel aastatel on Vardjale huvi pakkunud IT-lahenduste arendus ja selle kasutamisvõimalused õppetöös. Tööd uute IT-rakendustega tahab ta kindlasti jätkata Võrus. Leping asutatava Võru põhikooli direktoriga sõlmitakse uue aasta alguses, õppetöö Kooli 7 asuvas, praeguses Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi hoones algab 2015. aasta 1. septembril.