Ossip: Elroni rongid on tehniliselt heas korras

Elroni juhatuse esimehe Andrus Ossipi kinnitusel on Elroni rongid tehniliselt heas korras ja reisijatel ei ole muretsemiseks põhjust.

“Kinnitan, et Elroni rongid on tehniliselt heas korras ja reisijatel ei ole muretsemiseks põhjust,” ütles Elroni juhatuse esimees Andrus Ossip. “Vastab tõele, et rongidel esineb tehnilisi vigu, ent need on pigem erandid ning saavad kõrvaldatud rongide tootja poolt garantiikorras. Rongide töökindlus tervikuna on olnud hea: elektrirongide puhul 99,9% ning diiselrongide puhul 99,7%, mis on ka rahvusvahelises mõttes kõrge tase ning ületab nii rongide hankes kui ka ostulepingus nõutud määrad,” lausus Ossip.

Ossipi sõnul läbisid kõik rongid enne käikuandmist väga põhjaliku, standardiga EVS-EN 50215:2009 kooskõlas oleva kontrolli. Detailide ja sõlmede vastupidavuskatsed tehti Euroopa Liidu katselaborites Stadleri tellimusel ja rongid on enne vastuvõtmist vastavalt katsetuste plaanile Eestis üle testitud. Elron esitas ka lisanõude, et rong sertifitseeritakse ka EL-is akrediteeritud tunnustatud asutuse poolt. Tüübi- ja tavakatsed viidi läbi käikuandmisele eelnenud 6 kuu jooksul, misjärel andis Tehnilise Järelvalve Amet välja kasutamise loa ja tüübikinnituse ning BTC (Baltic Testing Centre Ltd.) väljastas rongide sertifitseerimise vastavussertifikaadi.

“Kahjuks on loomulik, et isegi uuel tehnikal ilmneb ekspluatatsiooni käigus vigu, mida ei ole võimalik varem avastada,” nentis Ossip. “Rongide tootja, Stadler Bussnang AG, on detailide konstruktsiooniliste vigade ilmnedes tegutsenud professionaalselt, pakkudes kiiret ekspertiisi ning vahetades defektsed sõlmed kõikidel rongidel garantii korras ja oma kuludega järk-järgult välja.”

“Elron omalt poolt annab maksimumi, et tehnilised rikked reisijate sõidumugavust võimalikult vähe mõjutaks. Oktoobris teenindasime kliente kokku 6958 reisil, millest jõudsid sihtjaama 5-minutilise või suurema hilinemisega 87 reisi, neist otseselt rongi tehnilisest rikke tõttu vaid 23 ehk ca 0,3% reisidest,” sõnas Ossip. “Rongide hilinemised saavad rongi tehniliste rikete kõrval olla põhjustatud ka teiste rongide hilinemisest, tõrgetest infrastruktuuril, õnnetustest, vandalismist jm. Pingeliste graafikute juures võib üks hilinemine kaasa tuua ka rea järgnevaid. Teeme omalt poolt kõik, et olemasoleva rongipargi juures pakkuda klientidele võimalikult head teenust.”

Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi Elron (www.elron.ee) all tegutsev riigile kuuluv ühistranspordiettevõte, mis pakub alates 1. jaanuarist 2014 uute Stadler FLIRT elektri- ja diiselrongidega reisijaveoteenust kõigil Eesti siseriiklikel rongiliinidel. Elron teenindab igapäevaselt üle 200 reisi, kasutades selleks 18 elektrirongi ja 19 diiselrongi. Elron plaanib sellel aastal vedada 5,5 miljonit reisijat. Ettevõttes on 285 töötajat.