Maanteemuuseum tunnustab parimaid koolibussijuhte

image001(3)Eesti Maanteemuuseum koostöös Õpetajate Lehega on algatanud konkursi “Märka koolibussijuhti!”, mille eesmärk on tunnustada õpilasliinidel sõitvaid häid bussjuhte ning pöörata veel suuremat tähelepanu ohutule liiklemisele kooliteel. Ettepanekuid kandidaatide kohta koos põhjendustega oodatakse kuni 30. novembrini.

Tuhandetel lastel üle Eesti on koolibuss igapäevaseks liiklemisvahendiks. Koolibussijuht on seega hommikuti esimene, kes lapsi justkui koolipäevaks ette valmistab ning õhtul turvaliselt koju sõidutab.

“Sellise erilise konkursiga soovime eelkõige tunnustada neid koolibussijuhte, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud ohutu koolitee tagamisele. Märkame parimaid koolibussijuhte, kes on enda õlule võtnud vastutuse tagada koolilaste turvalise tee kooli ja koju,” rääkis Eesti Maanteemuuseumi juhataja Kadri Valner konkursi ideest.

Eeldatakse, et bussijuht jälgib liiklust, on teedel suuremate oskustega ja ettevaatlikum sõitja kui tavaliikleja, jälgib õpilaste teekonda kooliukseni ka siis, kui buss on sihtkohta jõudnud. Kui küsida, milline on üks tunnustust vääriv koolibussijuht, siis kindlasti on oma arvamus nii õpilastel, lapsevanematel kui ka koolipersonalil.

“Eelkõige ootame aga koolibussijuhilt head suhtlemisoskust, kannatlikku meelt ning sõbralikkust,” on Valner veendunud.

Sageli jõuab avalikkuseni infot, mis kahandab koolibussijuhtide mainet. On olnud teateid, kuidas bussijuht jätab mõne peatuse vahele või ei ole last bussi peale võtnud. Kahjuks peaaegu igal aastal tabatakse roolist mõni joobes juht.

“Selliseid näiteid elust enesest peaks aina vähem ja vähem esile kerkima. Peaksime pigem rääkima enam koolibussijuhtide positiivsest töötahtest, suurest vastutusest ning eeskujuks olemisest,” lisas Valner.

Kandidaate aasta koolibussijuhi väärikale tiitlile ootab maanteemuuseum kuni 30. novembrini. Oma ettepaneku võivad esitada kõik üksikisikud, haridusasutused, kohalikud omavalitsused, õpilasesindused. Tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 6. jaanuaril 2015.

Konkursi “Märka koolibussijuhti” juhendi ning ettepaneku vormi leiab muuseumi kodulehelt: http://muuseum.mnt.ee/uritused/.