Noorsootööühenduse üldkogu analüüsib riskilaste toetusprogrammi kulgu

Eile alanud noortekeskuste ringkülastus kulmineerub täna Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) üldkoguga, mis kaardistab olulisimad suundumused lähituleviku noorsootöös ja noortekeskuste arengus.

Noarootsi vallas Tuksi Spordibaasis kell 9.30 algava üldkogu olulisimaks teemaks on tagasivaade noortekeskuste tegevusele riskilaste toetusprogrammi rakendamisel.

Riskilaste toetusprogrammi näol on tegemist tänavu käivitunud 2-aastase projektiga, mille eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine, noortega seotud riskide maandamine ja noort kaasamine ühiskonna kujundamisse. Projekti koordineerib Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Projekt “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Noorte-ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja
Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus.

Lisaks riskilaste programmi analüüsile on üldkogul kavas ülevaade haridus- ja teadusministeeriumis koostatud noortevaldkonna arengukavast, töötukassa ja noortekeskuste tihedamast koostööst ning noortekeskuste rollist võimaliku valimisea langetamise korral.

Üldkogul plaanitakse vastu võtta kolm uut liiget. Need on Ambla Vallavalitsus, Ubja Külaselts ja Valgamaa noorsootöökeskus TANKLA. Sellega tõuseb ühenduse liikmete arv 79ni .

Eesti ANK üldkogule eelnes tutvumisreis Eestimaa kuude noortekeskusesse, kes testivad noortekeskuste Hea Tava enesehindamismudelit ja logiraamatut. Külastati Anne noortekeskust ja Tartu Skatehalli, Viljandi Avatud Noortetehast, Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskust, Paide Avatud Noortekeskust, Haapsalu Noorte Huvikeskust.

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi. Eesti ANK asutati 9. novembril 2001. aastal.