Võrumaal toimub traditsiooniline õpetajate metoodikapäev

Võru maakonna õpetajad kogunevad oktoobrikuus koolivaheajal maakondlikule metoodikapäevale, mille eesmärgiks on väärtustada Võrumaa õpetajate õppimis- ja õpetamiskogemusi.

Teisipäeval, 21. oktoobril toimub Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis õpetajate töökogemusseminar, mis annab headele õpetajatele võimaluse jagada oma parimaid oskusi ja töövõtteid kolleegidega.

“Metoodikapäeval saab kuulata maakonna 12 haridusasutuse 31 õpetajalt 26 ettekannet, mille siduvaks üldteemaks on iga lapse ja õpilase võimetekohast arengut toetav õpikäsitus. Suurema tähelepanu all on seekord võõrkeelte õppimine ja aineõppe lõimimine, samuti kaasaegsed õpikeskkonnad ning nutikas õppimine ja õpetamine. Ettekanded toimuvad viies töötoas, seejuures saab iga kuulaja ise koostada endale võimalikult sobiva ja huvitava päevakava,” ütles Võru Maavalitsuse peaspetsialist Aigi Tiks.

Metoodikapäeva korraldab seitsmendat aastat Võru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond. Päeva põhieesmärgiks on õpetajate professionaalsuse toetamine eeskätt kolleegi väärtusliku metoodilise töö kogemusega tutvumise läbi. Nutikate lahenduste vahetamise kogemusi sõltumata õpetatavast ainest on raske üle hinnata – oma osa saavad siit nii esinejad kui ka kuulajad, seejärel juba õpilased ning nende kaudu ka lapsevanemad. Teisalt annab see päev õpetajatele võimaluse esineda ettekannetega maakonna tasandil, mis on üheks oluliseks näitajaks õpetaja professionaalsel enesearendamisel.