Eesti kooliõpilased näitasid suurepäraseid metsandusteadmisi

Pildil (vasakult) Mati Lepikson, Airon Oravas ja  Annaleena Vaher. Foto: Eesti Metsaselts
Pildil (vasakult) Mati Lepikson, Airon Oravas ja
Annaleena Vaher. Foto: Eesti Metsaselts

29. septembrist 3. oktoobrini toimus Saksamaal Eberswaldes neljas rahvusvaheline koolinoorte metsandusvõistlus Noored Euroopa Metsades. Eesti õpilased saavutasid seal suurepäraseid tulemusi – koju toodi esimene, kolmas ja neljas koht.

Noored Euroopa Metsades (YPEF) on suurim Euroopa 13.-19. aastastelekooliõpilastele mõeldud metsandusalane võistlus, osalejaid oli üheteistkümnest riigist (Austria, Tšehhi, Eesti, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Portugal ja Rumeenia). Esimest korda võistluse ajaloos olid osalejad jaotatud kolmeliikmelistesse võistkondadesse, mille kõik liikmed olid pärit erinevatest riikidest. Nii said noored vahetada omavahel teadmisi oma riigi metsandusest, praktiseerida inglise keelt, õppida tundma teisi kultuure ja töötada rahvusvahelises meeskonnas.

Eestist pääses võistluse finaali Prantsuse Lütseumi võistkond Copper Owlkoosseisus Annaleena Vaher, Airon Oravas ja Mati Lepikson. Loosi tahtel võistles Annaleena koos Austria ja Läti, Airon Kreeka ja Poola ning Mati Ungari ja Saksamaa õpilastega. Üheskoos tuli näidata oma metsanduslikke teadmisi viktoriinis, lahendada metsas praktilisi ülesandeid ning teha valmis poster-ettekanne. Kõige rohkem punkte andiski poster ja selle alusel peetud ettekanne.

Võistlustulemused olid eestlaste jaoks suurepärased – võitjaks tunnistati tiim, kuhu kuulus Mati Lepikson, Airon Oravase võistkond tõusis kolmandaks ning Annaleena Vaheri tiim neljandaks. Võistkonna juhendaja, õpetaja Marje Väli oli laste tulemuste üle uhke: „Kartsin, et üksinda segavõistkondades on neil raskem, aga lapsed said väga hästi hakkama.“

Rahul oli ka Mati Lepikson, kelle sõnul läks võistlus „vastavalt lootustele.“ Mati hinnangul oli kõige raskem postri tegemine ja meeskonnatöö koordineerimine. Võistlemist ühes tiimis koos teiste maade noortega peab ta positiivseks: „Jälle uus kogemus, sai ennast proovile panna – kuidas töötada tõsises rahvusvahelises meeskonnas, kus eesti keelega ei tee midagi. Seltskond oli hea.“

Airon Oravas lisas, et võistlustelt sai palju uusi kogemusi ning eri riikides elavaid tuttavaid. Osalejate jagamisel nägi ta nii häid kui halbu külgi: „Rahvusvahelistesse tiimidesse jagamine oli iseenesest hea – pidi rohkem suhtlema. Halb oli aga see, et kõik ülesanded ei olnud kõigile võrdsed. Hästi palju sõltus sellest, kes olid su tiimikaaslased.“

Ka Annaleena Vaher tõi võistluste järel esile just tiimidesse jagamise: „Ei meeldinud väga see, et tiimid loositi välja, aga sa ei saa ise enam midagi teha. Palju on määramatust. Samas paneb see rohkem pingutama.“

Kõik osalejad kiitsid aga seda, et sel aastal lisati võistlustele ka praktilisi ülesandeid, mida tuli lahendada metsas. Väga kiideti ka võistluste korraldust. Annaleena Vaher kinnitas, et igav ei hakanud kordagi. „Meeldis tutvumisõhtu, sai palju uusi sõpru juurde. võõras tiimis ja võõrastega ühes toas saab rohkem sõpru. Ja puude istutamine oli hea mõte. Sai ise midagi metsa jaoks teha ja tead, et kuskilt on sinu istutatud puu,“ rääkis Annaleena.

Noored Euroopa Metsades on suurim koolinoortele suunatud üleeuroopaline metsandusharidust edendav võistlus. Rohkem teavet rahvusvahelisest konkursist Noored Euroopa Metsades võib leida aadressilt www.ypef.eu või YPEF´i fännilehelt Facebookis.