Ida-Virumaa Maanoortepäev möödus huvitavalt ja kasulikult

Lohusuu valla noored kokkutulekul. Fotod: Rebeca Hertzmann ja Karl-Erik Kivi

Möödunud kuu lõpus, 28. augustil Lohusuus toimunud Ida-Virumaa Maanoortepäeval panid noored oma teadmised ja oskused proovile osavust ja taiplikust nõudvatel võistlustel ja mängudel.  Sündmusel osalesid ka Voore ja Pala noortekeskuste noored ning Jõgevamaalt olid ka võistluse “Aaretejaht” läbiviijad “Pöörased seiklused”.

Ida-Virumaa maanoorte kokkutuleku avas Lohusuu vallavanem Anneli Kaasik. “Sündmusele saabus  noori kümnest noortekeskusest, lisaks valdadele ka Narvast, Kohtla-Järvelt, Jõhvist ja Sillamäelt,” rääkis päevajuht Mari Oolberg, kes töötab Lohusuu vallavalitususes sekretär-asjaajajana.

Seiklusmänge korraldav “Pööraste seikluste” ettevõtja Rene Köök Jõgevalt rääkis, et stsenaariumi järgi otsitakse võistlusel “Aaretejaht” aardeid, mida piraatide kapten Kuldhammas on ära peitnud. Võistlustel on vaja ületada takistusi ja “miinivälju”, orienteeruda kaardi abil ja lahendada nuputamisülesandeid.

“Mind määrati aaretejahil kapteniks, seepärast panin selga ka turvavesti, et oleksin kõigile nähtav ja mind kiiresti üles leitaks. Vastutusrikka rolli sain tänu sellele, et suhtlen nii eesti kui ka vene keeles,” ütles Voore noor Maria-Alviine Kruus. “Aeg Lohusuus on möödunud huvitavalt ja sisukalt,”  laususid Voore põhikoolis õppivad õed Liisu Johanna Olgo ja Teele Olgo, kes samuti kiitsid, et Lohusuu on väga ilus paik maanoortepäevade läbi viimiseks.

Pööraste seikluste korraldaja Rene Köök. Fotod Rebeca Hertzmann ja Karl-Erik Kivi

Anna Haava nimelise Pala Kooli õpilane Randel Kivirand oli kuulnud naabermaakonnas toimuvast noortepäevast kohalikust noortekeskusest. Ta osales käsitöötoas, kus meisterdamises sai väljendada oma huumorimeelt ja valmistas endale ajalehepaberi ribadest lustaka kostüümi. “Üritus Lohusuus on väga vahva. Pala poisid ja tüdrukud osalevad siin esmakordselt,” märkis Pala Avatud Noortekeskuse eestvedaja Agnes Kivirand.

Narva huvikeskuse juhataja asetäitja Larissa Olenina pidas positiivseks, et Maanoortepäeval osalesid nii vene kui ka eesti keelt kõnelevad noored. “Meie noormehed ja neiud olid Lohsuus esmakordselt. Neile meeldis siinnne Peipsiäärne loodus.

Lohusuu huvikeskuse eestvedaja ja sündmuse projektijuhi Ene Mägi sõnul toimub Ida-Virumaa Maanoortepäev juba kolmandat korda. “Ettevalmistus algas projekti koostamisest, õigupoolest juba eelmisest suvest, kui teatepulga Vaivara vallalt korraldamiseks üle võtsime. Kavatsus on selline sündmus traditsiooniks muuta. Pean sündmuse üheks kasuteguriks seda, et ka kaugemates valdades ja külades elavad noored saavad kodukandist välja ning neil on võimalik kohtuda eakaaslastega teistest paikadest ning nendega midagi lahedat teha,” arvas Ene Mägi. Kokku saavad siin nii eesti kui ka vene noored. See teeb kokkusaamise mitmekülgsemaks, kuid rahvus pole esmatähtis, sest noored on oma hingelaadilt ja tegutsemistahtelt enamasti sarnased,” arvas noortega tegelev vabatahtlik ja projektijuhi abi Kaidi Forostovets.

Erinevaid meetodeid ohutuks käitumiseks vees ja uppujale esmaabi andmiseks õpetasid Lohusuu Vabatahtliku Järvepääste esindajad eesotsas Toivo Kiviga.Koos piirkonna noortega aitas Kivi üles seada ka telgid ja lauad, mida sündmuse läbi viimiseks eraldas Lohusuu Rannakultuuri Selts.  Ida-Prefektuuri piirivalvebüroo Punamäe kordoni vanemkonstaabel ja koerajuht demonstreeris politseikoera oskusi ja teadmisi. “Koer käib minuga patrullis kaasas nii autoga, kaatris kui ka jalgsi,” teatas ta.

Ida-Virumaa Maanoortepäeval osalesid ka EVS vabatahtlik Paula Hispaaniast ja Lisa Austriast, kes tutvustasid Euroopa vabatahtlikku teenistust ning sellega kaasas käivat noortepassi.

Lohusuu Huvikeskus ja Lohusuu Noored on väga tänulikud MTÜ Rannakultuuriseltsile, Lohusuu Vabatahtlikule Järvepäästele, Lohusuu Vallavalitsusele ning Ida-Viru Maavalitsusele toetuse eest ürituse läbiviimisel.

Kirjutas Jaan Lukas