Mudel-Euroopa Parlament võtab luubi alla ELi suhted Ukrainaga

Loetud päevad pärast Ukrainas toimunud pöördelisi sündmusi arutab Ukraina-ELi suhete teemat 120 Eesti erinevaist paigust õpilast, kes kogunevad 28. veebruaril Tallinna Inglise Kolledžis ja Riigikogus toimuval Euroopa Parlamendi simulatsioonikonverentsil. Mudel-Euroopa Parlamendi (MEP) töö toimub kaheksas komisjonis, kus nelja päevaga mängitakse läbi parlamenditöö erinevad etapid. Simulatsioon kulmineerub 3. märtsil Riigikogu istungite saalis toimuva täiskoguga, kus noored esitlevad, väitlevad ja hääletavad kõigi kaheksa resolutsiooni üle.

“Tänasel hetkel, kus tähtsad otsused ning olulised sündmused mõjutavad suurt osa maailmast, on oluline, et ka noored teaksid, millist mõju rahvusvaheline koostöö omab. Mudel-Euroopa Parlamendi sessioonil osalemine pakub hea ülevaate ja kogemuse ühtsest otsustamisprotsessist.” ütles Eesti MEP 2014 sessiooni president Els Heile.

Lisaks EL-Ukraina edasiste suhete küsimusele tulevad arutlusele teisedki päevakajalised teemad nagu EL julgeolekupoliitika ja sekkumine Kesk-Aafrika humanitaarkriiside lahendamisse, vabakaubandusleppe läbirääkimised USA-ga, kodanike järele luuramise tingimused ja piirid, pikaajaline energiapoliitika, õiglane kaubandus ja rahvusvähemuste integratsioon. Muuhulgas pöördutakse ka tagasi EL aluslepingute juurde, et leida viis, kuidas tagada EL liikmesriikides Kopenhaageni kriteeriumite täitmine ka pärast ühinemist. Läbivalt tuuakse sisse liikmesriikide rahvuslike huvide tasakaalustamise küsimus, mis on EL otsustusprotsessi simuleerimisel osalejatele paras väljakutse.

“Igal aastal on see üritus tõestanud, et Eesti noored on väga arukad ja avatud teemadele. Seegi aasta ei ole erand, kui käsitlusel on sellised intrigeerivad teemad nagu Euroopa Liidu suhted Ukrainaga või kodanike järele luuramise küsimused. Loodan, et see inspireerib noori veelgi rohkem märkama enda ümber toimuvat ning õpetab panustama diskussiooni ka edaspidi.” lisas Eesti MEP 2014 peakorraldaja Andry Padar.

Noorteparlamendi külalisteks on Euroopa Parlamendi ja Riigikogu liikmed, teiste seas Indrek Tarand, Kaja Kallas, Mart Nutt, Sven Mikser, Kristiina Ojuland, Marko Mihkelson ja Jaanus Välja, Fairtrade International esindaja Eestis. Ukraina teemal arutleb noortega Mudel-Euroopa Parlamendi patroon, europarlamendi väliskomisjoni liige Tunne Kelam. Riigikogu poolt tervitab osalejaid aseesimees Laine Randjärv.

Mudel-Euroopa Parlament (MEP) on Euroopa Parlamendi simulatsioonikonverents 15-19-aastastele noortele, mida korraldatakse pea kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Koostöös noortega on Eestis MEPi sessioone regulaarselt korraldanud MTÜ Euroopa Maja, kelle eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust demokraatiast, kodanikuühiskonnast ja poliitiliste otsuste tegemise protsessist. Eesti MEP 2014 projekti toetavad programm Euroopa Noored ning Hasartmängumaksu Nõukogu.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap