Moisekatsi Elohelü 2014“ kuts võistluskontsõrdile

Kui Võru keel on keeruline, vajuta siia!

Pikä pido pääkõrraldaja MTÜ Folgisellide Selts kuts muusikategijid Moostehe mõõtu võtma. Võistluskontsõrdi pääle saasõ 800px-Mooste_mõisa_peahoone1-300x166hinnäst kirja pandaq kooniq 10. vahtsõaastakuu pääväni. Tuu jaos om olõmah kotus Elohelü kodolehe pääl.Eesti rahvamuusikasäädüngide festival pidä 25.-26. mahlakuu pääväl umma 15. aastapäivä. Juubõliaastal tetäs kumardus kõõgile ülesastjile, kiä omavaq tuu ao siseh võistlusõtulõst läbi käünü ja taa pido päält tulõvadsõs aos hää huu sisse saanu. Nigu iks, nii peetäs pido ka siikõrd mahaq Põlva maakonnah Mooste mõisah, ja mõtõld om tä tuu jaos, et vanast aost perändedüt eesti muusikat saassi korgõs kittä ja vahtsõlõ elolõ herätädäq nüüdetse ao moodo perrä säetült, nii et põline püsüssi alalõ ka vahtsõ man.

Kõigilõ ütitses võistlusluus sai siikõrd valitus Räpinä kihkonnast peri laul „Oppus neiodõlõ“. Laul tulõtas miilde Räpinä kandi mitmahäälset laalumuudo, midä om küländ veidü kirja pant. Laalu viis om esiqsugumanõ: tuud olõ-i muialt kirja pant ja ei olõq ka üles võet. Mitma häälega nuut´ om saadu kuulmeistre Poolakes’e Joosepi käsikiräst ja nätäq om, et tuud om joba säetü vahtsõ ao koorilaalu moodo perrä. Nii et taa olõs joba esiq nigu umaaigne rahvamuusikasäädüng. A tuuvõrra inämb viil om tan mõtõldaq ja tetäq vahtsõ ao muusikasäädjil.

Olku võistluskontsõrdile säetü luuq, märtseq näq omavaq, a nääde põh´as piät olõma vana leelo vai vahtsõmb riimiline rahvalaul, tandsolugu vai pilliviis, midä ettekandja sääd ümbre nii, nigu tä muusikamiil´ ette ütles. Tuuga tä pand proomilõ nii uma laaluhelü ku pillitundmise, luumise- ja mängolusti ja mõistmise tuud vällä näädätäq.
Võistluskontsõrdi osaliisi hindas viiest inemisest kogo. Üts hindajist om 14 aastat olnu pido patroon Rüütli Ingrid, kiä and vällä ka hindänimelist avvohinda. Võistluskontsõrdi pääpreemiä om 1000 eurot.

Pido sünnüpäävaprogrammi mahus viil muid kontsõrte. Noidõga peetäs meeleh nii kavvõhe kuulsat Valgjärve valla lõõdsamiist Kikka Karli, kiä sündü siiäq ilma 100 aastat tagasi, ku ka varratsõmbide festivale võitjit.

Võistluskontsõrdi pääle saasõ hinnäst kirja pandaq kooniq 10. vahtsõaastakuu pääväni. Tuu jaos om olõmah kotus Elohelü kodolehe pääl: http://folkfest.weebly.com/