Noortevaldkond võtab kokku seitsme aasta tulemused

Täna Tartus toimuval noorsootöö inspiratsioonipäeval “Teekond tulevikku” võetakse kokku aastatel 2006-2013 toimunud arengud valdkonnas ja vaadatakse tulevikku.

“Viimase seitsme aasta jooksul toimus väga jõuline noorsootöö ja noortepoliitika areng, mis pälvis tähelepanu ning tunnustust nii Eestis kui rahvusvahelisel areenil,” võtab Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer lõppenud strateegiaperioodi kokku. “Noorsootöö tegijate ja tegevuste arv on palju suurem ja mitmekesisem – võrreldes 7 aasta taguse ajaga on noorsootöö kättesaadavam viiendikku võrra rohkemale arvule noortele. Toimib noorteseire, kvaliteedi hindamise- ja koolitussüsteem. Noorsootöö panustab koolist väljalangevuse ja töötuse ennetamisse, noorte ettevõtlikkuse arendamisse ning see ei ole sugugi lõplik loetelu”, selgitas Schlümmer.

Inspiratsioonipäeval esinevad ettekannetega noorsootöö ja noortepoliitika teemadel: Janar Holm, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler; Lasse Siurala, Aalto Ülikooli professor; Heidi Paabort, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht; Kristel Altosaar, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuste juhataja. 

Toimub paneeldiskussioon teemal “Noorsootöö on osa lahendusest!”, kus saavad sõna Reet Kost, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja; Kristel Kallau, Pärnu Kunstikooli direktor; Ülle Luup, Viljandi Gümnaasiumi direktor; Toomas Kruusimägi, Tallinna Inglise Kolledži direktor; Kristel Altosaar, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuste juhataja; Martin Noorkõiv, SA Domus Dorpatensise tegevjuht.

Inspiratsioonipäeva teise pooles tänab Haridus- ja Teadusministeerium 2013. aasta väljapaistvamaid noorsootöötajaid, koolitajaid ning tunnustab noorsootöö tegusid ja koostööprojekte.

Inspiratsioonipäeva korraldab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes Euroopa Noored Eesti bürooga. Inspiratsioonipäev on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel elluviidavast programmist “Noorsootöö kvaliteedi arendamine“, mille üldeesmärk on tõsta noorte valmidust tööturule sisenemiseks ja seal toimetulekuks tänu noorsootöö teenuste kõrgemale kvaliteedile.