Kogukonnad said tänavu taas ühisteks tegevusteks lisatoetust

Maakonna mittetulundusühingud esitasid 2013. aastal Viljandi maavalitsusele kohaliku omaalgatuse programmist raha taotlemiseks kokku 195 projekti, millega sooviti kokku toetust saada 188 610 eurot. Nendest jõudsid rahastuseni 93 taotlust kogusummas 73 814 eurot.

Kõige rohkem esitati taotlusi kogukonna arengu meetmesse – 87 taotlust.

Viljandi maavalitsuse majandusarengu peaspetsialist Jane Lumiste sõnul esitati kohaliku omaalgatuse programmi 2013. a II vooru 56 taotlust, millest kvalifitseerus 49 taotlust. Kokku taotleti toetust 46 886 eurot, raha jaotada sügisvoorus 26 715 eurot.

“Vastavaks tunnistatud 49 projektitaotlusest rahastati kokku 32 projekti seal hulgas 23 projekti taotletud summas, üheksat osaliselt. Nõuetele mittevastavaks tunnistamise põhjuseks oli peamiselt möödunud majandusaasta aruannete esitamata jätmine ja ka taotluste kohaliku omaalgatuse programmi tingimustele mitte vastamine. Samuti on probleeme on tekitanud taotlejate jaoks 2013. aasta programmi tingimuste muutmine nii kevad- kui ka sügisvoorus,” selgitas Lumiste. 

Nagu tavaks on saanud, esitatakse kõige enam taotlusi meetmesse üks, millest saab raha kogukonna arengu tegevusteks. Sügisvooru 27 taotlusest rahastati neist 17 projekti, summas 13 741 eurot. Enim korraldatakse antud meetme abil kogukonna sidusust ja identiteeti tugevdavaid jõulukuu üritusi.

Meetmes kaks kogukonna pärandi säilitamine tunnistati vastavaks 2 taotlust, rahastati üks ja selle projekti raames teeb MTÜ Heimtali Mõisakooli selts ajaloolist raamatut “Mõisaajast tänapäeva”.

Meetmes kolm “kogukonnateenused ja kohaliku elukeskkonna parandamine” tunnistati vastavaks 20 taotlust ja toetati 14 taotlust summas 11 974 eurot. Meetme raha kasutatakse avalikuks kasutuseks mõeldud objektide, platside, ruumide korrastamiseks, aga ka inventari soetamiseks.

Jane Lumiste sõnul ei ole täna veel teada, millistel tingimustel kevadine taotlusvoor avaneb, sest programmi haldaja KÜSK soovib tingimusi taas muuta. “Anname programmi taotlustele avanedes kõikidest muudatustest ja tingimustest enne tähtaja saabumist vähemalt kuu aega varem teda,” kinnitas Lumiste.