Näduvere rahvas õpib tundma nii möödanikku kui kaasaega

Ülvi Nool kirjutab projekte vabatahtlikult ja kodukoha arengu toetuseks. Foto: Jaan Lukas
Ülvi Nool kirjutab projekte vabatahtlikult ja kodukoha arengu toetuseks. Foto: Jaan Lukas
Elukestva õppe Grundtvigi programmist pälvis positiivse rahastamisotsuse Näduvere Külaseltsi juhatuse liikme Ülvi Noole koostatud projekt, mille eesmärgiks on külade ajaloo ja kultuuriloo uurimine ning tutvustamine ka laiemale avalikkusele.

Külaelu edendaja ja ettevõtja Ülvi Noole sõnil on Grundtvigi programmi raames koostatud projekti üheks eesmärgiks uurida külade minevikku ning muuhulgas talletada nii kaugemale rännanud kui ka tänaste külaelanike mälestusi. “Oluline on ergutada ärksamaid noori tegelema kohalike suguvõsade uurimisega. Tähtis on otsida uudseid valikuvõimalusi vaba aja senisest paremaks ärakasutamiseks. On oluline, et vaba aeg moodustaks ühe osa elukestvast õppetööst. Ühistegevusse on tarvis kaasata erinevate põlvkondade inimesi, eriti aga Näduvere ja selle ümbruse külade lapsi ja noori.”

Nool märkis, et läbi aastate on kirjutatud mitmesuguseid projekte, et toetada taasiseseisvunud Eesti Vabariigist kümmekond aastat noorema Näduvere Küla Seltsi traditsioonide väljakujundamist. “Me tahame vastavalt võimalustele toetada, taaselustada või ajakohastada kunagist pärimuskultuuri, aidata kohalik külaelu majanduslikult, sotsiaalselt ja kultuuriliselt paremale järjele,” selgitas ta.

Projekti elluviimine tähendab, et kohalikele elanikele tutvustatakse “Open Government in Europe” liikumise arusaamu, ärgitatakse kaaskodanike teadvuses riiklikku mõtlemist euroopalike põhiväärtuste alusel. Projekti põhilisteks tegevusvaldkondadeks on seminarid õppematerjalide väljatöötamine, kohtumised poliitikute, teadlaste, ajakirjanike, kunstnike ja teiste loomeinimestega,” ütles ta.

Ülvi Nool märkis, et projektis osalevad ennekõike õppimishimulised inimesed Näduvere ja teistest Torma valla piirkonadest, kelle hulgas on nii vallavolikogu kui ka selle komisjonide liikmeid.

Noole sõnul on Näduveres korraldatud mitut laadi külasündmusi, näiteks igal aastal on toimunud kiigeplatsil jaaniõhtu, kuhu on kogunenud üle kahesaja inimese. “Näduvere Külaseltsi koosseisu kuulub terve hulk väikeseid külasid, mis veel 70 aastat tagasi moodustasid „suitsude” arvu järgi rahvarohkeid külakogukondi. Siinsed kohanimed esinevad esmakordselt vanimates säilinud mõisadokumentides juba 16. sajandil, näiteks Näduvere, Lilastvere, Kilbavere, Võidivere, Rassiku, Tealamaa jt, aga nimetatud külad olid päris kindlasti asustatud juba muinasajal. Näduveres, Lilastveres ja Aosillal tegutsesid kunagi kohalikud külakoolid, viimasena lõpetas tegevuse Lilastvere 4-klassiline Algkool 1970. aastal. Tänaseni mäletavad eakad pensionärid siinsete koolmeistrite mitmekülgset tegevust rahvahariduse ja kultuuri edendamisel. Nemad kui tõeline „maa sool” hoidsid elus kohalikku kultuurielu ja ühistegevust, näiteks korraldasid paar korda aastas külapidusid, kus laulsid lastekoorid ja täisealiste segakoor, külaelanike hulgast kogutud näitetrupiga kanti ette mingi lihtsam koomilise sisuga näitemäng või mõnikord lavastati ka lühioperett. Näiteid pole mul tarvis kaugelt otsida, sest minu vanaema Leida oli pikemat aega pedagoog siinsamas Lilastvere Kuueklassilises Algkoolis ning tegi reeglina rohkem, kui amet temalt tegelikult oleks nõudnud – nii juhendas ta muuhulgas huvilisi, kes tahtsid õppida esperanto keelt.”

Sellised ühtekuuluvusest kantud kultuuritraditsioonid ei ole veel lõplikult katkenud, sest tänapäevalgi elab siinkandis mitmeid võrdlemisi aktiivseid kaaskodanikke. Mõni neist on valitud Torma valla volikogusse, teised teevad tublisti tööd Torma valla haridusasutuste hoolekogudes. Vabatahtlikena ja omavalitsuse toetusel on nad andnud märkimisväärse panuse kodukoha edasikestmiseks.

Ülvi Nool töötab praegu ATC AS müügijuhina, mis tähendab tegelemist ATC AS söödakomponentide ja põllumajandussaaduste turustamisega. “Projektide kirjutamine on olnud viimased kolm aastat harrastuseks. Teen seda tasuta, missioonitundest, oma kodukoha elujõu säilitamise ja parema tuleviku huvides,” lausus ta.

Jaan Lukas