Täna allkirjastatakse noorsportlaste huvide kaitseks Hea Tava dokument

Täna allkirjastatakse kokkulepe, millega noortespordiga seotud organisatsioonid nõustuvad järgima alaealiste huvide kaitse põhimõtteid spordis ja üleminekute head tava.

Hea Tava eesmärgiks on ühtlustada osaliste arusaamu ning vastastikuseid ootusi alaealistele suunatud sporditegevuses nii, et tulemused oleksid lastele, lastevanematele, korraldajatele ja ühiskonnale parimad.

“Erinevate kooli- ja noortespordiga seotud organisatsioonide kokkulepe on igati tervitatav, sest asjaosaliste vabal tahtel sõlmitud kokkulepped on mõnikord seadusestki tõhusamad,” ütles haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe. “Noortespordi esmane ülesanne on laste füüsiline ja vaimne areng, täna sõlmitav kokkulepe ütleb selle selgelt välja. Kui tippspordis tahavad kõik võita, siis noortespordis on esikohal rõõm spordist.”

Hea Tava väärtustab valikuvabadust ning tunnustab alaealiste õigust klubide ja huvikoolide vahetamiseks. Alaealistel on põhimõtteline õigus treenida ja võistelda oma parima äranägemise järgi ning vastavuses üldiste reeglitega.

“Kokkuleppega tagame, et noorte spordiharrastajate huvid ja heaolu on alati esikohal ning nende füüsiline ja vaimne seisund ei saa lastevanemate või klubide liigse tulemustele orienteerituse tõttu kahjustatud,” selgitas Eesti Noorsootöö Keskuse asedirektor Kaur Kötsi. “Hea Tavaga peaksid kindlasti tutvuma lapsevanemad, alaealiste sporditegevust korraldavad kohalikud omavalitsused, spordikoolid ja -organisatsioonid,” lisas Kötsi.

Alaealiste sportlaste ühest spordiorganisatsioonist teise üleminekul tagab Hea Tava järgimine, et kõik üleminekuga kokkupuutuvad isikud ja asutused lähtuvad ülemineku korraldamisel sarnastest põhimõtetest. Hea Tava toob välja üleminekutega seotud enimlevinud probleemid ja annab soovituslikke käitumisjuhiseid, mis ühise kokkuleppena täiendavad vastavat valdkonda reguleerivat seadusandlust.

Alaealiste huvide kaitse spordis ja üleminekute Hea Tava allkirjastamine toimub täna kell 12.30-13.30 Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses Tõnismägi 11.

Esimestena allkirjastavad Hea Tava järgnevad organisatsioonid:
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Akadeemiline Spordiliit
Eesti Koolispordi Liit
Eesti Kutsekoolispordi Liit
Eesti Maaomavalitsuste Liit
Eesti Lastevanemate Liit
Eesti Lastekaitse Liit
KOV spordikoolide nimel Rakvere Spordikool

Share via
Copy link
Powered by Social Snap